Trofastprisen til Fredrik Wandrup

Trofastprisen 2009 er tildelt Fredrik Wandrup i Dagbladet.

Trofast er Bokklubbenes oversetterfonds (BOF) pris til heder for en person som har gjort en særlig innsats for å fremme den oversatte skjønnlitteraturen i norsk litterær offentlighet. Prisen, som består av en keramisk skulptur av kunstneren Ole Martin Skaug, ble første gang utdelt i 2009, og gikk da til forlagsredaktør Birgit Bjerck i Forlaget Oktober.

Wandrup har også skrevet romanen «Svart poker» (2006).

Trofastprisen 2009 er tildelt Fredrik Wandrup i Dagbladet.

Trofast er Bokklubbenes oversetterfonds (BOF) pris til heder for en person som har gjort en særlig innsats for å fremme den oversatte skjønnlitteraturen i norsk litterær offentlighet. Prisen, som består av en keramisk skulptur av kunstneren Ole Martin Skaug, ble første gang utdelt i 2009, og gikk da til forlagsredaktør Birgit Bjerck i Forlaget Oktober.

Wandrup har også skrevet romanen «Svart poker» (2006).

Fra www.bokklubben.no sakser vi: Årets prisvinner har, i motsetning til mange av sine kolleger, oppdaget at verden ofte er betydelig større enn Norge, og har gjennom en årrekke utmerket seg ved sin begeistring og respekt for den utenlandske litteraturens betydning og oversetternes innsats for å gjøre den tilgjengelig for vårt hjemlige publikum. Gjennom sitt virke som kritiker og litteraturformidler viser han stor nysgjerrighet og engasjement for å formidle det beste utenfra, enten det dreier seg om det nyeste nye eller ærverdige klassikere; og han vurderer kvaliteten på oversettelser med et blikk for helheten, uten å henfalle til smålige flisespikkerier av typen » … men denne oversettelsen skjemmes av enkelte feil som f. eks. nederst på side 386″.

Prisvinneren har gjennom årene skrevet mye om både oversettere og oversatt litteratur; nedenstående er sakset fra en artikkel i Dagbladet rundt årsskiftet 2003/2004. Etter å ha fastslått at de bøkene som blir oversatt til norsk, i prinsippet er de beste av dem som utgis verden over og «som regel [er] oversatt av en høyst kompetent hær av språkkyndige ordkunstnere», fortsetter han med følgende:

«Oversetterne går ofte gjennom ild og vann der de slåss for å finne nøyaktig den rette formuleringen, eller den eksakte betydningen av et uttrykk. Bak oversettelsen av et eneste ord kan man ha begitt seg ut på de villeste ekspedisjoner i jungelen av ordbøker, kulturhistorier, biografier, leksikon og de særeste fagbøker. Alt dette for at du skal kunne lese en mest mulig presis utgave av et mesterverk som opprinnelig er ført i pennen på egyptisk, finsk, serbokroatisk eller indonesisk.»

Juryen består av fondsstyret som er: Torhild Viken (De norske Bokklubbene), Susanne Hedemann Hiorth (Tanums bokklubber) og Bjørn Herrman (Norsk Oversetterforening).