Aktuelt

Krever at forlagene slutter å dumpe royalty

Maja Lunde er en av flere forfattere som har oppdaget at hun har fått for lite betalt for bøker på salg, skriver VG. Hvis ikke praksisen opphører, truer Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet og Norske​ Barne- og Ungdomsbokforfattere med å ta saken til retten.

I forrige uke skrev Klassekampen at de tre forfatterforeningene refser Forleggerforeningen for ikke å gripe inn i det de mener er «mislighold av normalkontrakten».

Les mer om saken i VG: https://www.vg.no/rampelys/bok/i/XqpXBW/maja-lunde-om-betent-konflikt-svaert-skuffende-at-forlagene-ikke-rydder-opp

Lunde forteller at hun ved en tilfeldighet oppdaget at et av hennes forlag hadde planlagt å sette ned royaltyen på en av hennes bestselgerbøker da fullprisperioden for boken var over, til tross for at det ikke var snakk om en lagertømming, men snarere en bok forlaget ifølge Lunde planla å selge i mange år fremover.

– Jeg oppdaget at forlaget planla å nedjustere royaltysats i takt med pris. Jo lavere pris, jo lavere ble royaltyprosenten, sier hun til VG.

Selv har Lunde fått tilbakebetalt og omregnet royalty for til sammen flere hundre tusen kroner fra sine forlag etter at hun oppdaget dumping av royalty-utbetalinger på flere lavprisbøker ved en tilfeldighet. Nå rykker hun ut i VG for å få forlagene til å rydde opp bredt. Forfatterforeningene stiller seg bak henne.

– Det er svært skuffende at forlagene ikke har ryddet opp i en sak som gjelder veldig mange flere forfattere. Jeg håper forlagene snarest gir forfatterne dette gjelder den royaltyen de har krav på, sier Lunde til VG.

Etter å ha fått svar fra Forleggerforeningen – som de ikke var fornøyd med – sendte Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Forfatterforbundet denne uken et nytt brev til Forleggerforeningen. Her varsler de søksmål dersom ikke partene oppnår enighet eller saken avgjøres i tvisteutvalg.

«Kommer ikke tvisteutvalget til en felles forståelse av tolkningen av det nåværende kontraktverket, kan saken bringes inn for domstolene», står det i brevet.

Forfatterforeningen sier til VG at de gjennom flere år har sett mange eksempler på at forlag har redusert royaltyen på bøker som selges til redusert pris slik at forfatteren bare sitter igjen med småpenger per solgte bok.

Ifølge forfatterforeningen har forlagene i mange tilfeller redusert royaltysatsen fra 15 og 20 prosent helt ned i 7,5 prosent – noe som kun skal kunne gjøres ved lagertømming.

– Dette er drøyt og i strid med normalavtalen, og vi vet at denne praksisen har vært tiltagende de siste årene, sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik til VG.

Til DnFs nettsted sier Kriznik:

– Forfatterforeningene NBU og DnF har over tid henvendt seg til enkeltforlag og Forleggerforeningen for å påpeke enkeltsaker og praksis, og det har således vært i dialog lenge uten at vi har oppnådd å komme videre. Det var også dialog med Kristenn Einarsson, den forrige direktøren i Forleggerforeningen. Nåværende direktør i Forleggerforeningen, Heidi Austlid, påpeker at vi har et felles ansvar for å oppdatere og utvikle avtaleverket, det har vi. Men dette handler om hvordan forlag har forholdt seg til eksisterende avtaleverk.

– Forfattersiden har bedt Forleggerforeningen gå ut til sine medlemsforlag med en presisering av når realisasjonsroyalty kan benyttes, og ikke. Denne presiseringen er ikke blitt gitt, understreker hun.

Forleggerforeningen skriver i brevet til NBU, FF og DnF at realisasjonsbestemmelsene «etter sin ordlyd» ikke er dynamisk nok til å speile dagens bokmarked, og at Forleggerforeningen råder medlemmene sine til å få aksept fra forfattere på salg som «ikke kan defineres som sluttrealisasjon etter en bokstavtro fortolkning av normalkontrakten pkt. 2.9.2.»

– Tilsynelatende er Forleggerforeningen da enige i at normalkontrakten ikke åpner for å nedjustere royaltysats ved kampanjer generelt, sier Kriznik. – Men det er blitt gjort i flere tilfeller.

Hun påpeker at Forleggerforeningen har invitert til forhandlinger, men fastslår at denne praksisen ikke løses ved forhandlingsbordet om en ny kontrakt.

Nå har forfattersiden sendt brev til forleggerne. – NBUs normalkontrakt har en bestemmelse om tvisteutvalg, nå håper vi å få løst denne saken og endret praksis gjennom dette tvisteutvalget, sier Kriznik.

Alexander Løken, leder i Norske​ Barne- og Ungdomsbokforfattere, stiller seg bak Kriznik.

– Når Forleggerforeningen ikke kommer oss i møte med en felles forståelse av realisasjonsbestemmelsen, så vil enkeltforlagene legge sin egen tolkning til grunn, og i mange tilfeller tilby forfatterne langt dårlige vilkår enn de har krav på, sier Løken til DnFs nettsted. – Vi har også sett flere tilfeller der forfatterne ikke informeres på forhånd om at royaltyprosenten skal settes ned – noe forlagene er pålagt å gjøre.

Forleggerforeningen sier at de ikke ønsker å diskutere saken i mediene:

– Maja Lundes foreningsleder Heidi Marie Kriznik er invitert til dialog – og vi ønsker at den dialogen skal skje mellom foreningene. Vi har et felles ansvar for å oppdatere og utvikle avtaleverket, sier leder Heidi Austlid til VG.

Advokat Hans Marius Graasvold har bistått både Lunde og forfatterforeningene i saken.

– Vi har sett at flere forlag har dumpet royaltysatsen helt ned i 7,5 prosent, noe de ikke under noen omstendigheter har lov til med mindre det er snakk om realisasjon, sier Graasvold til VG og legger til:

– Jeg må si at denne praksisen er noe av det verste jeg har sett gjennom alle årene jeg har jobbet med bokbransjen.