– Tusen takk til alle!

Tusen takk til alle som har hatt noe med gårsdagens budsjettforlik å gjøre, og som nå gjør det mulig (så å si) å fullføre 3…

heidi_marie_kriznik_stortinget

Tusen takk til alle som har hatt noe med gårsdagens budsjettforlik å gjøre, og som nå gjør det mulig (så å si) å fullføre 3 trinn i lønnsreformen i stipendene, og som gir dem som skriver, mer av det som alltid er mangelvare: tid! 

Forfatterforeningen og andre kunstnerorganisasjoner reagerte sterkt på budsjettet som vi opplevde var en nedprioritering av arbeidet med å utvikle et bredt kunst- og kulturtilbud. For kunstnerne ville det først foreslåtte budsjettet i mange tilfeller kunne innebære en inntektsnedgang.

Litteratur må ikke bare skrives, den må også aktivt formidles gjennom blant annet festivaler og ulike formidlingstiltak. Det er viktig at denne formidlingen styrkes gjennom kulturfondet som nå, etter budsjettforliket, har fått tilsvarende av det Kulturrådet ba om i deres budsjettsøknad. Det er vi glade for!

Kunstnerorganisasjonene har jobba godt og målretta både politisk og i offentligheten for et bedre budsjett. Kunstneroppropet 26.oktober i år satte Kunstnerøkonomien virkelig på agendaen. Kunstnerøkonomien har selvfølgelig også vært i fokus og blitt løfta i kronikker og på møtene forfatterforeningen har hatt på Stortinget.   

At kuttforslaget trekkes tilbake, viser hvor viktig Forfatterforeningen og de andre kunstnerorganisasjonene er for å opprettholde et godt kulturtilbud i Norge. Og det viser hvor viktig det er at kunstfeltet står samla i så viktige saker.

For å få et bredt og godt kulturtilbud til gode for alle, må forfattere, dansere, billedkunstnere, musikere m.fl. gis økonomisk rom til å skape innholdet.

Og så håper vi at politikerne også stanser de foreslåtte, og planlagte, endringene i stipendstrukturen.

Flere partier har sagt de vil komme med merknader til endringene i forvaltningen av stipend. Men dette kommer uavhengig av budsjettet. Så det er fortsatt en jobb å gjøre! Forfatterforeningen har bedt om, og fått til et møte med KUD om nettopp disse endringene.