UB først ute med utlån av lesebrett

Universitetsbiblioteket i Oslo tror de er først i landet når de i dag starter utlån av ti lesebrett, melder Aftenposten. Det er en forsøksordning, derde…

Universitetsbiblioteket i Oslo tror de er først i landet når de i dag starter utlån av ti lesebrett, melder Aftenposten. Det er en forsøksordning, derde første ti som melder seg, får låne et lesebrett i fire uker. Før har interessen vært laber, men nå viser undersøkelser at forskere og studenter er interessert i å ta i bruk e-bøker, sier overbibliotekar Live Rasmussen ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Rasmussen kan likevel ikke tilby noen ferdig pakke med e-bøker som kan leses på brettene. Brukerne må selv overføre innhold, for eksempel
artikler, og de som velger å kjøpe e-bøker, får ikke beholde dem når brettet leveres tilbake. Men lån av selve brettet er gratis.

Man har valgt å lage en «rå» tjeneste, for så å innhente tilbakemeldinger fra brukern og få utviklet tjenesten.

Av fylkesbibliotekene er det Buskerud Fylkesbibliotek som har kommet lengst. Som vi skrev om i vinter, planlegger man der en prøveordning med utlån av både lesebrett og e-bøker til nedlasting i løpet av høsten . Bøkene vil bare være tilgjengelige i utlånsperioden, og biblioteket vil bare ha et begrenset antall eksemplarer av hver e-bok. Med tiden kan det hende at leserne selv må kjøpe inn den tekniske enheten bøkene skal lastes ned på, slik at de elektroniske bøkene da vil kunne leses på PC, mobil og lesebrett.