Ubok.no legg ned

Blant forfattarar som Ubok.no har formidla gjennom tida, er Linn Strømsborg, Simon Stranger, Solveig Aareskjold, Tom Egeland, Selma Lønning Aarø, Aina Basso, Aasne Linnestå,  Bok365…

ubok

Blant forfattarar som Ubok.no har formidla gjennom tida, er Linn Strømsborg, Simon Stranger, Solveig Aareskjold, Tom Egeland, Selma Lønning Aarø, Aina Basso, Aasne Linnestå,  Bok365 har snakka med redaktøren, Siri Morland, som seier til Bok365 at ho er innstilt på å drive nettstaden ei stund på frivillig basis. Her er eit utdrag frå saka i Bok365:

–  Vi mener at dette er et nederlag ikke bare for oss, men også for den kulturpolitikken Norge ønsker å ha. Vi satset der kulturpolitikken ville at vi skulle satse, og falt mellom alle stoler. Det må et løft eller en stor endring til før vi kan anbefale andre å prøve det samme, sier Morland

Ubok redaksjonen retter skarp kritikk mot den blåblå regjeringens kulturpolitikk. De trekker frem ordlyden i årets statsbudsjett, og hevder at denne politikken har kostet dem driften. I statsbudsjettet kan vi lese at regjeringen “vil i større grad vektlegge kultur som næring og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren.»

–  Dette fremstår for oss som tomme løfter og for lite for sent. Kulturrådet fikk strammere rammer før tiltakene for alternativer var på plass, og dette har kostet oss arbeidsplassen vår, fortsetter Morland