Underskriftskampanje for kunstneres stipendkomiteer

Skriv under her: https://www.opprop.net/oppnevningsretten_til_stipendkomiteene_skal_ligge_hos_kunstnerne_selv Listen med navn vil overrekkes til kulturministeren i forkant av kulturmeldingen.  I oppropet heter det:  KUNSTNERE, KOLLEGAER, PUBLIKUM ! Denne underskriftskampanjen er…

underskriftskampanje
  • Skriv under her: https://www.opprop.net/oppnevningsretten_til_stipendkomiteene_skal_ligge_hos_kunstnerne_selv

Listen med navn vil overrekkes til kulturministeren i forkant av kulturmeldingen. 

I oppropet heter det: 

KUNSTNERE, KOLLEGAER, PUBLIKUM !

Denne underskriftskampanjen er opprettet for alle kunstnere i Norge som ønsker å stå samlet i kravet om at oppnevningsretten til Statens kunstnerstipend skal tilhøre kunstnerne selv.

Andre yrkesgrupper og publikum som ønsker å uttrykke solidaritet med kunstnerne ønskes velkommen til å skrive under.

Fram til nå har kunstnerne oppnevnt stipendkomiteene, gjennom sine fagorganisasjoner.

Nå skal stipendkomiteene oppnevnes av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Dette utvalget består av fem medlemmer som departementet oppnevner.

https://www.opprop.net/oppnevningsretten_til_stipendkomiteene_skal_ligge_hos_kunstnerne_selv