Ungdommens Kritikerpris

Tomas Espedal er igjen nominert til en pris. Den siste boken hans, «Imot Naturen» har nylig fått nominasjoner til Bokhandlerprisen, Brageprisen, og i dag også…

Tomas Espedal er igjen nominert til en pris. Den siste boken hans, «Imot Naturen» har nylig fått nominasjoner til Bokhandlerprisen, Brageprisen, og i dag også Ungdommens Kritikerpris: De andre nominerte til UKP er


Ingvild H. Risøi: Historien om Fru Berg. Gyldendal
Øyvind Rimbereid: Jimmen. Gyldendal
Marit Eikemo: Samtale ventar. Samlaget
Merethe Lindstrøm: Dager i stillhetens historie. Aschehoug
Ragnar Hovland: Stille natt. Samlaget
Anders Bortne: Ismannen. Tiden
Stig Sæterbakken: Gjennom natten. Cappelen Damm