Usikkert for ordningen med statsstipend

Kulturdepartementet har tradisjon for å dele ut minst to statsstipender hvert år til støtte for fri forskning og kulturelt arbeid.   Les saken i sin…

uten_navn3333
Kulturdepartementet har tradisjon for å dele ut minst to statsstipender hvert år til støtte for fri forskning og kulturelt arbeid.
 
  • Les saken i sin helhet i Klassekampen: https://www.klassekampen.no/article/20191014/ARTICLE/191019980
 
Stipendet er i dag på 442.400 kroner per år, og utbetales til stipendiaten fyller 67 år.
 
Frp kaller det en seier at det ikke deles ut statsstipender neste år. Nå åpner regjeringen for å avvikle ordningen.
 
– Det synes å være en overbevisning om at desto mer penger man kan øse ut fra statskassa til kulturelle formål, jo bedre blir kulturen. Det er vi ikke enig i, sier Morten Wold, kulturpolitisk talsperson for Frp, til Klassekampen.
 
Tirsdag sa statsviter Asle Toje til Klassekampen at det ser ut som det går mot en styrt avvikling av statsstipendet i Norge. Etter krigen har det stort sett blitt delt ut minst to nye statsstipender hvert år, men Solberg-regjeringen kom heller ikke med nye tildelinger i 2018.
 
Regjeringen vil foreløpig ikke si om ordningen med statsstipend skal beholdes.
 
Statssekretær Jan-Christian Kolsø (V) i Kulturdepartementet viser til at regjeringen skal legge fram en kunstnermelding før jul.
 
«Her vil vi vurdere tiltak for kunstnerøkonomien, som kan gjøre det enklere og bedre å være kunstner. Det vil være naturlig å se på ordningen i denne meldingen, men om den avvikles eller ikke, kan jeg ikke si noe om på nåværende tidspunkt».
– Statssekretær Jan-Christian Kolsø (V) i Kulturdepartementet til Klassekampen
 
Ifølge tidligere statsstipendiater som poet Jan Erik Vold og forfatter Edvard Hoem har stipendene vært avgjørende for deres virke. Hoem har sagt til Klassekampen at han aldri kunne ha fullført sin firebinds biografi om Bjørnstjerne Bjørnson uten statsstipend. Morten Wold i Fremskrittspartiet fastholder at kulturlivet i større grad bør stå på egne bein og skape kunst som «kommer folk flest til gode». 
 
– Når man ser hva statsstipendiatene har bidratt med, ville det ikke være et tap for norsk kultur å legge det ned?
 
– Det vil alltid finnes eksempler på gode resultater som følge av at noen fikk penger. Jeg sier ikke at det ikke har kommet god kunst og kultur ut av disse stipendene, men spørsmålet er om man skal bruke skattebetalernes penger på det, sier Wold.
 
Statsstipendiat er en norsk stilling som etter søknad og innstilling fra Kulturdepartementet tildeles av Stortinget gjennom statsbudsjettet. Det tilknyttede stipendet løper til stipendiaten oppnår pensjonsalder. Dagens statsstipend må sees som en støtte til uavhengig, fri virksomhet for kultur, samfunn og vitenskap.
 
For ti år siden var det 33 statsstipendiater. Ved utgangen av neste år vil det være 18 som fortsatt er med i ordningen. 
 
Blant forfattere som er utnevnt de siste årene, finner vi bl.a. Geir Uthaug, Edvard Hoem, Britt Karin Larsen, Eugene Schoulgin, Thorvald Steen, Eystein Eggen og Jon Fosse.