Utjevnende profil

1. Etter din mening, hva er bibliotekets viktigste funksjon? Bibliotekets viktigste funksjon er å ha bred kunnskapsformidling – på brukernes premisser. Inspirere til å oppleve…

trineflaten

1. Etter din mening, hva er bibliotekets viktigste funksjon?

Bibliotekets viktigste funksjon er å ha bred kunnskapsformidling – på brukernes premisser. Inspirere til å oppleve kunst. Inspirere til å lære, til å forstå omverdenen bedre. Å være et møtested – ukommersielt, demokratisk, inkluderende.

2. Hvorfor vil du være bibliotekar?

Jeg har alltid syntes at biblioteket var en fantastisk ressurs, (det store folkebiblioteket i Bergen var mitt utgangspunkt) og jeg bestemte meg tidlig for å bli bibliotekar.
3. Hva er den/de viktigste endringene i biblioteket de siste 20 årene?

Nye kommunikasjonsformer, bibliotekarene produserer og sammenstiller stoff langt mer enn før, nye, spennende medier og nye distribusjonsformer.

4. Utlånsstatistikk viser at de bøkene som selger mest i bokhandelen også lånes mest ut på bibliotekene, hvordan kan en klare å formidle en større bredde i bibliotekene? Er det overhodet mulig? Hva må eventuelt til for at en skal få det til?

Selv om "ti/tyve på topp" i bokhandel og bibliotek ofte viser seg å være samme titler, er forskjellene svære. Mens bokhandlerne kan selge mer enn 50 000 av en populær tittel, og bare 1 000 eks. av en annen god skjønnlitterær bok, vil bibliotekene ha en langt er utjevnende profil:
F. eks. vil vi (Bergen Off. Bibliotek) kunne ha 500 årsutlån på en veldig populær tittel – og f. eks. ned i 10 årsutlån på en annen god bok med vesentlig mindre oppmerksomhet rundt.
Sett fra et stort folkebibliotek – der også opptil 1/3 av innkjøpte titler er på andre språk enn norsk – er det klart bredden som er og skal være bibliotekets berettigelse. Bibliotekene må legge stor vekt på å trekke frem alt det gode som finnes – og som stilles urettferdig mye i skyggen av et lite antall bestselgere. Kompetente bibliotekmedarbeidere må lage omtaler og lesetips på nettet og i biblioteklokalene, interessevekkende utstillinger, litterære arrangementer. Biblioteket skal være stedet for bredde og mangfold og kunnskap om litteratur/medier.
5. Hva ønsker en bibliotekar seg av bibliotek/forfattersamarbeid?

Godt samarbeid om planlegging og programopplegg, å kunne bruke forfattere om ressurs mht. litterær kompetanse (Bergen har hatt "Poesiforstand" kursrekker for ungdom, f.eks), samarbeid om skriving på bibliotekets hjemmeside. Det betyr noe at forfatteren også har et godt forhold til biblioteket!

6. Hvis du kan ønske deg en ting til biblioteket ditt (og prislappen på ønsket ikke spilte noen rolle), hva ville det vært?

Mer plass!!! På hovedbibliotek og alle filialer – mer plass for arrangementer for store og små, for kurs og møtevirksomhet.

Midler til å engasjere flere litteraturvitere/forfattere til prosjekter mv.