Aktuelt

Utlysing av statens kunstnerstipend 2015

Søknadsskjemaer til statens kunstnerstipend og Houens og Mohrs legatstipend 2015 ble lagt ut på www.kunstnerstipend.no fredag 19. september kl. 14. Søknadsfrist er 16. oktober kl. 13. Alle…

Søknadsskjemaer til statens kunstnerstipend og Houens og Mohrs legatstipend 2015 ble lagt ut på www.kunstnerstipend.no fredag 19. september kl. 14. Søknadsfrist er 16. oktober kl. 13.

Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Mitt nettsted. På www.kunstnerstipend.no er det samlet relevant informasjon om bl.a. målgruppe, kriterier og brukerstøtte under menyvalget «Søk stipend».

På samme side er det lenker til samtlige stipendordninger hvor man vil finne utfyllende informasjon om den aktuelle ordningen, krav til søknaden og lenke til søknadsskjemaet. Det er viktig at søkere gjør seg kjent med informasjonen på nettsidene før de går videre til søknadsskjemaet.

For øvrig bes søkere være oppmerksom på følgende:

·         Det skal sendes inn separate søknader for hver stipendtype.

·         Det skal kun sendes inn én søknad per stipendtype til samme komité.

·         CV skal legges ved søknaden som separat vedlegg.

·         Det skal sendes inn identiske vedlegg til alle søknader til samme komité.

Vi anmoder alle om å sende inn søknaden i god tid før fristen.

Vi minner om våre egne stipend som er utlyst her http://forfatterforeningen.no/artikkel/utlysning-av-stipend-2015.