Utlysning av Berlin-stipend «Residens i Residensen»

«Residens i Residensen» er et stipendprogram etablert i 2022 av Norges ambassade i Berlin og retter seg mot kuratorer, kunstnere og andre kulturutøvere.

Andre halvår 2024 (perioden september (minus de to siste ukene) – primo desember) tilbys opptil tre korte residensopphold i Tysklands hovedstad med sine mange tenketanker, konsertsteder, litteraturinstitusjoner, museer og gallerier. Oppholdets varighet kan være mellom en og to uker. Søknadsfrist for opphold andre halvår (innen 6. desember 2024) er 30. juni 2024. Kandidater må være norske statsborgere eller bo og ha sitt virke i Norge.

Stipendets omfang:
«Residens i residensen» innebærer gratis losji i gjestebolig som tilhører ambassadens residens samt stipend som utgjøres av støtte til reisekostnader og utgifter i Tyskland (se under). Utover dette inviterer ambassaden stipendmottaker og utvalgte relevante kontakter til et nettverksmøte i løpet av oppholdet. Stipendmottaker presenterer sitt arbeid og formål med tysklandsbesøket under dette arrangementet.
Stipend innebær reisekostnader opp til i utgangspunktet 3000 NOK og stipend tilsvarende 5000 NOK per uke. Ankomst og avreise skal skjer på en ukedag.

Søknaden skal inneholde:

  • CV
  • Beskrivelse av et pågående eller planlagt prosjekt som et opphold i Berlin vil bidra til. Det skal også tilføyes en liste over møter/besøk søkeren planlegger for oppholdet. Planen bør gi rom for å sette opp spontane møter med nye kontakter som etableres under arrangement i residensen eller under selve oppholdet. Prosjektbeskrivelse skal ikke være lenger enn 3500 tegn inkludert mellomrom.
  • Ønsket periode for oppholdet, gjerne flere alternativer.
  • Skriftlig referanse fra overordnede, samarbeidspartner eller liknende som støtter oppholdet.
  • Budsjettforslag for reisen Berlin t/r.

Søknaden skal sendes inn digitalt som ett pdf-dokument til emb.berlin@mfa.no, med kopi til clemens.bomsdorf@mfa.no. Spørsmål til programmet kan også rettes til begge adresser.
Utvalg gjøres i samråd med eksterne partnere fra relevante fagfelt i nettverket Norwegian Arts Abroad.
Søknadsfrist for stipender andre halvår 2024 er 30. juni 2024.