Utlysning av Nedreaas-stipendet 2023

Torborg Nedreaas-selskapet utlyser med dette Nedreaas-stipendet for 2023. Nedreaas-stipendet består av 30 000,- og et diplom. Det kan søkes av forfattere, kritikere, journalister, studenter, lærere, kunstnere,
oversettere og andre som ønsker å fordype seg i Nedreaas’ forfatterskap eller produsere noe som
er i hennes ånd.

Det er en forutsetning at arbeidet som stipendpengene muliggjør skal munne ut i et
produkt, gjerne skriftlig: en artikkel, en masteroppgave e.l., eller et kunstnerisk arbeid: en forestilling, et
musikkstykke, billedkunst e.l. For pedagoger på alle nivå inkludert universitets- og høyskolesektoren kan
også et utviklingsarbeid i kombinasjon med noe skriftlig vurderes.


Torborg Nedreaas (1906–87) var en av 1900-tallets viktigste forfattere. Hun debuterte med to novellesamlinger
like etter andre verdenskrig, og markerte seg fra starten av som en av våre fremste novelleforfattere.
Hun er dessuten kjent for Av måneskinn gror det ingenting (1947), som både er en roman om
abort og en sterk kjærlighetsroman, samt de tre bøkene som utgjør oppvekstskildringen om Herdis:
Trylleglasset (1950), Musikk fra en blå brønn (1960) og Ved neste nymåne (1971). Flere av Nedreaas’
bøker skapte debatt, og hun satte også preg på offentligheten gjennom kåserier i NRK.


Nedreaas hadde et aldri sviktende sosialt engasjement. Hun var dristig i beskrivelsene av kvinners liv, og
beskriver ofte følsomme og sårbare sjeler som ikke går i takt med majoriteten. Hun hadde en dyp innsikt
i barnesinnet og psykologiske mekanismer i mellommenneskelige forhold, og har beskrevet Bergen som
ingen andre.


Torborg Nedreaas-selskapet ble stiftet 13.11.2017. Vi arbeider for å spre interessen for og kunnskapen
om Nedreaas’ forfatterskap. Søkere til Nedreaas-stipendet må skrive en søknad på maks. en side, som
sendes til styret i selskapet. Søknaden skal inneholde en presentasjon av søker og en beskrivelse av hva
stipendet skal brukes til.


Utdeling vil skje på vårt årsmøte i Bergen, 10.3.2023. Stipendiaten forplikter seg til å opplyse om at hen
har mottatt støtte fra Torborg Nedreaas-selskapet i materiale tilknyttet produktet. Vinneren må skrive
en kort rapport til styret innen utløpet av tildelingsåret.


SØKNADSFRIST: 1.2.2023


Søknad sendes styret.tns@gmail.com. Spørsmål kan også rettes dit, evt. på telefon til styreleder Grethe
Fatima Syéd, 47401068.