Utlysning av stipend 2021

Du kan søke stipend via vår nettside (se høyre spalte) eller du kan søke ved å bruke papirskjema. Kontakt administrasjonen på post@forfatterforeningen.no hvis du ikke…

Du kan søke stipend via vår nettside (se høyre spalte) eller du kan søke ved å bruke papirskjema. Kontakt administrasjonen på post@forfatterforeningen.no hvis du ikke har mottatt brev der skjemaene er med som vedlegg. 

Sersom du søker elektronisk, vil du få opp en bekreftelse på innsendt søknad på skjermen. Får du ikke opp bekreftelsen, er det viktig at du tar kontakt med sekretariatet på post@forfatterforeningen.no med en gang.

Nordisk forfatterstipend og Seniorstipendet kan kun søkes i brevs form (papir eller e-post).

Våre søknadsskjemaer er av personvernhensyn noe forenklet og vi ber ikke lenger om personnummer, kontonummer eller ligningsattest før tildelingen.

Minner om at Statens kunstnerstipend søkes direkte fra Kulturrådet.