Utlysning – pilotprosjekt lydbok

Vi trenger derfor inntil fem forfattere som ønsker å spille inn og gi ut egen lydbok. For å gjøre prosjektet gjennomførbart søker vi etter forfattere…

lydbok

Vi trenger derfor inntil fem forfattere som ønsker å spille inn og gi ut egen lydbok. For å gjøre prosjektet gjennomførbart søker vi etter forfattere som har kortere verker som kan spilles inn. Det kan f.eks. være en diktsamling, deler av en diktsamling eller noveller (to kortere eller en lang).

Forfattere som ønsker å være med må forsikre seg om at de selv sitter på rettighetene til lydbokutgivelse, og at dette ikke er en rettighet de har overdratt til et forlag. For forfattere som har gitt ut bøker med den nye normalkontrakten fra 2009: Rettighet til lydbokutgivelse faller automatisk tilbake til forfatter hvis forlag ikke har benyttet seg av rettigheten i utgivelsesåret eller de tre påfølgende kalenderårene. Er du usikker på om du sitter på rettighetene, ta kontakt med generalsekretær Mette Møller.

Når du melder din interesse om å delta i prosjektet må du sende oss en e-post som inneholder svar på følgende:

  • Er teksten tidligere publisert? I tilfelle når og av hvilket forlag?
  • Hvor lang tid tar det ca. å lese teksten/tekstene?

Forfattere som blir med på prosjektet må påregne å bruke noe tid i løpet av høsten 2017 til kurs og innspilling, trolig i Oslo. Nærmere opplegg og tidsplan legges når utvalg av forfattere er gjort. Innspilling er planlagt innen utgangen av oktober. Du må være villig til å legge boka ut i flere salgskanaler/abonnementstjenester og eventuelt salg til bibliotek. Det er viktig for prosjektet at vi får prøvd ut flere ulike distribusjons- og salgskanaler.

Dette blir i utgangspunktet et tilbud til noen få, men målsettingen er at det skal munne ut i kurs og informasjon for alle interesserte medlemmer. Utgifter til reise og opphold vil bli refundert etter nærmere avtale.

Søknad sendes i post eller pr e-post til sekretariatet post@forfatterforeningen.noSvarfrist 15. august 2017. Administrasjonen og leder vil stå for utvalg av forfattere.