Utredning om Kulturrådet lansert

De tre forskerne bak rapporten er Lars J. Halvorsen, Paul Bjerke og Anemari Neple. De to førstnevnte var til stede med innlegg på arrangementet. Forskere,…

uten_navn

De tre forskerne bak rapporten er Lars J. Halvorsen, Paul Bjerke og Anemari Neple. De to førstnevnte var til stede med innlegg på arrangementet.

Forskere, kritikere, kulturrådsansatte og rådsmedlemmer og en rekke litteraturorganisasjoner kommenterte og diskuterte den fem hundre sider lange og interessante utredningen, og Kulturrådets ulike ordninger på feltet, og hvordan veien videre kan se ut for denne viktige delen av norsk litteraturpolitikk.

DnF-leder Heidi Marie Kriznik understreket innkjøpsordningens avgjørende betydning for skjønnlitterære forfattere. – Ordningen utgjør i stor grad kjernen i forfatterøkonomien, fremheva Kriznik, som fikk støtte fra flere andre.

Utredningen foreslår blant annet å automatisere alle innkjøpsordninger (unntatt ordninger for oversatt litteratur) etter modell av dagens ordning for ny norsk skjønnlitteratur.

Men som flere påpekte i innleggene, hvordan skal dette kunne skje gitt økonomien i kulturfondet og innkjøpsordningen? Årets statsbudsjettforslag utgjør faktisk i praksis en realnedgang. Men så er det heller ikke i forskernes mandat å forholde seg til budsjettrammene i sin utredning.

Digitaliseringen var det flere som snakka om, blant annet Terje Colbjørnsen ved Oslo Met.

img_3674.jpg

Kritiker Bernhard Ellefsen stilte blant annet spørsmål ved hva utredningen vektlegger at gir legitimitet til innkjøpsordningen.

I likhet med hva dagens avisoppslag om utredningen viser, så er mange opptatt av Kategori 2 og hva som skjer med den. I dag finnes det to påmeldingskategorier under innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur. Kategori 2 har gitt mindre og ikke så etablerte forlag en mulighet til å få forhåndsvurdert sine bøker. Utredningen foreslår å fjerne kategori 2. I tillegg foreslår utredningen å gjeninnføre ankenemnda.

Styret i Forfatterforeningen, i likhet med de andre organisasjonene på feltet, har fått, og vil fortsatt ha mulighet til å komme med innspill. Styret har blant annet vært opptatt av å ikke legge ned kategori 2 før det eventuelt er på plass en annen ordning som kan ivareta de uetablerte forlagene. Styret har blant annet spilt inn at de mener det er viktig å skape rom for forlagsarbeid utenfor de etablerte forlagsstrukturene.

Innen utgangen av desember vil bli lagt fram forslag om endringer i retningslinjene til innkjøpsordningene fra seksjon for litteratur.

Dagens arrangement ble strømmet og ligger her: https://www.youtube.com/watch?v=cnROgNAvA4E&feature=youtu.be

Snart vil det også bli mulig å høre forskerne bak utredningen på Forfatterforeningens eget webinar som legges ut på nettsidene våre medio november.

Dagens program var som følger:

Kl. 10.30–10.40:
Velkommen ved Lars Petter Hagen (leder av Norsk kulturråd).

Kl. 10.40–11.15:
Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke og Bjarne Riiser Gundersen (Høgskulen i Volda): Presentasjon av Logikker i strid. Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet

Kl. 11.15–11.30:
Spørsmål

Kl. 11.30–11.45:
Bernhard Ellefsen (Litteraturkritiker og bokansvarlig i Morgenbladet): Kommentar til boken

Kl. 11.45–12.00:
Terje Colbjørnsen (OsloMet): «Det er ikke noe som heter digital litteraturpolitikk»

Kl. 12.00–12.30:
Lunsj / pause

Kl. 12.30–12.40:
Innspill: Guri Fjeldberg (litteraturkritiker)

12.40–12.50:
Innspill: Vidar Lund (leder NBF)

Kl. 12.50–13.00:
Innspill: Anne Oterholm (rådsmedlem og leder av faglig utvalg for litteratur i Kulturrådet)

Kl. 13.00–13.50:
Panel med Taran Bjørnstad (NBU), Heidi Marie Kriznik (DnF), Eystein Hansen (Forfatterforbundet), Arne Vestbø (NFFO) og Heidi Austlid (Forleggerforeningen)

Moderator: Haakon Bekeng-Flemmen (Kulturrådet)

Kl. 13.50–14.00:
Grete Stuevold Madsbakken (leder for seksjon for litteratur, allmenne kulturformål og kulturvern, Kulturrådet): Veien videre