Utredning om litteraturpolitiske virkemidler i Europa

Kulturdepartementet har bedt Tore Slaatta og Helge Rønning ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo om å gjennomføre en utredning av rammebetingelser…

anniken_huitfeldt Foto-Berit_Roald-Scanpix

Kulturdepartementet har bedt Tore Slaatta og Helge Rønning ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo om å gjennomføre en utredning av rammebetingelser og virkemidler overfor bok- og forlagsbransje i sentrale europeiske land. – Det er viktig å få en gjennomgang av hvordan bokbransjen er regulert i andre land for å ha et godt grunnlag for en beslutning, sier kulturminister Anniken Huitfeldt og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding. Utredningen skal kartlegge virkemidler i sentrale land i Europa, for eksempel Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Spania, Sverige, Danmark og Sveits. Virkemidlene skal beskrives med hensyn til innhold, virkeområdet etc. Det er sentralt at det skal vurderes om elementer ved de kartlagte virkemidlene kan ha overføringsverdi til norske forhold, og herunder om boklov er et hensiktsmessig virkemiddel for å fremme norsk skjønn- og faglitteratur. Det er to parallelle utredninger som skal gjennomføres, med henholdsvis Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet som oppdragsgivere. En utredning skal vurdere virkemidler for skjønnlitteratur og den andre utredningen skal vurdere virkemidler for faglitteratur. De to utredningene skal begge utføres av Slaatta og Rønning, og det vil være hensiktsmessig å se de to i sammenheng. Utredningene skal være ferdig 15. februar 2012.