Utsalskassa ved døra

Hva er forskjellen på å gå i en svensk og en norsk bokhandel? Meir bøker i den svenske, meir samling mot litteraturen. Og det er endå…

Jon Fosse

Hva er forskjellen på å gå i en svensk og en norsk bokhandel?

Meir bøker i den svenske, meir samling mot litteraturen. Og det er endå mykje meir påfallande om ein samanliknar med tysk og fransk bokhandel. Eg trur norske bokhandlar hadde tent på å samle seg om litteraturen.

Hva er forskjellen på å gå i et bibliotek og i en bokhandel?

Meir bøker på biblioteket!

Hva er forskjellen på en nettbokhandel og en fysisk bokhandel?

Nettbokhandel er praktisk og effektiv, og eg kjøper sjølv no nesten berre bøker over nettet. Skal bokhandelen overleve, må det gi ei oppleving å gå dit, og den bør vere meir litterær enn kommersiell.

Hva er forskjellen på å like seg i én bokhandel og ikke en annen?

Om det er fokus på bok og litteratur, eller på leiker og massesal osv.

Hva er ditt BOKHANDELMARERITT? (Enten som forestilling/drøm eller  reell opplevelse)

Berre leiker og spel og papirvarer, og så ei lita hylle med bøker, og dertil ein stor kasse med utsalsbøker ved døra.

Takk, Jon Fosse.