Uttalelse: DnF ber regjeringen om to års fastpris

Den norske Forfatterforenings årsmøte 2022 vedtok følgende uttalelse om boklov og fastpris:

Uttalelse fra Årsmøtet i Den norske Forfatterforening 2022:

Formålet med en boklov er å legge til rette for mangfold og kvalitet i norsk litteratur, god tilgjengelighet for alle i Norge, og å ivareta forfatter- og leserinteresser.

Den norske Forfatterforening ber regjeringen innføre en fastprisperiode på to år. Fastprisperioden må likestille alle titler og formater.

Den norske Forfatterforening har sett hvordan utgivere i dag senker forfatternes royaltygrunnlag kort tid etter en bokutgivelse, uten noen forutgående forhandling på foreningsnivå. Dagens fastprisordning reduserer bokas levetid, dens mulighet til å finne nye lesere, og forfatterens honorar blir lavere og mer uforutsigbart.