Uttalelse fra Årsmøtet i Den norske Forfatterforening

Gjeldende bokavtale er en minimumsavtale. En svekkelse av dagens avtale vil gjøre forfatternes kår dårligere og lesernes tilbud smalere.  Den norske Forfatterforening ber Regjeringen beholde…

Gjeldende bokavtale er en minimumsavtale. En svekkelse av dagens avtale vil gjøre forfatternes kår dårligere og lesernes tilbud smalere. 

Den norske Forfatterforening ber Regjeringen beholde unntaket fra konkurranseloven og stille krav til bokhandlerne og forleggerne om å synliggjøre og formidle hele den litterære bredden. Vi oppfordrer kulturministeren til å sikre forfatternes mulighet for å leve av sitt virke.