Utvider prøveprosjekt for e-bøker

  I en pressemelding heter det:   Prøveordningen med e-bøker i bibliotekene ble igangsatt i januar 2012, men det faktiske utlånet var først i gang…

ebook

 

I en pressemelding heter det:
 
Prøveordningen med e-bøker i bibliotekene ble igangsatt i januar 2012, men det faktiske utlånet var først i gang et stykke ut på høsten. Med den nye tilleggsavtalen vil innkjøpsordningen også i 2013 og 2014 inneholde leveranser av e-bøker til folkebibliotekene. I tillegg har partene gått med på at e-bøkene som ble kjøpt inn i 2012, også blir tilgjengelige i det nye prosjektet. 
 
– Videreføringen med flere e-bøker til folkebibliotekene er det andre av mange skritt inn i framtida, sier rådsmedlem Ingar Sletten Kolloen.
 
De viktigste endringene i den  nye avtalen er at antall e-bøker øker fra 30 til 70 av de 1000 eksemplarene av hver innkjøpte tittel, og at bibliotekene i Stavanger og Kristiansand vil bli invitert med inn i prøveprosjektet. Nasjonalbiblioteket går på sin side ut av ordningen. Dette betyr at følgende bibliotek nå får tilbud om å være med: Troms og Akershus fylkesbibliotek, sammenslutninger av tre bibliotek i Buskerud og seks bibliotek i Ryfylke, samt folkebibliotekene i Oslo (Deichmanske), Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. 
 
I november 2012 la Kulturrådet frem et forslag om forlengelse av det eksisterende prøveprosjektet, men partene kom ikke til enighet om en løsning. Etter jul ble det likevel forhandlet frem en avtale mellom Kulturrådet, Den norske Forleggerforening og Den norske Forfatterforening, og det var den Kulturrådet godkjente i dag. Norsk Bibliotekforening og Nasjonalbiblioteket er ikke formelle avtaleparter i ordningen, men de har også vært med på samtalene, da det er avgjørende at vilkårene i avtalen fungerer og er interessante for bibliotekene. 
 
Rådsmedlem Ingar Sletten Kolloen er svært glad for at partene er kommet til enighet og at prøveprosjektet nå vil fortsette i to nye år. 
 
– Rådet ser svært positivt på at avtalepartene har kommet fram til en enighet, og jeg vil berømme aktørene for å ha vært smidige og konstruktive i dette arbeidet. Vi fordeler mye penger, og har et stort ansvar. Innkjøpsordningene var Kulturrådets kropp historisk. Nå er den bokbransjens ryggrad. Vi rir på en tsunami som heter digital utvikling, og må passe på og ikke feile, sier Kolloen.
 
Avtalen vil fungere etter prinsippet om at én kommune skal ha minst én lisens, slik at for eksempel en sammenslutning (konsortium) på 20 bibliotek må ha minst 20 lisenser. Innenfor sammenslutningene kan imidlertid e-bøkene lånes fritt på tvers av kommunegrensene. Dette er hovedgrunnen til at man nå øker fra 30 til 70 e-bøker. I tillegg ble antallet økt for å kunne gi plass til storbybibliotekene i Stavanger og Kristiansand, slik at enda flere lånere kan få muligheten til å teste ut digitale versjoner av ny norsk skjønnlitteratur.  
 
Seksjonsleder for litteraturseksjonen i Kulturrådet, Arne Vestbø, er glad for at partene har blitt enige om en forlengelse av prøveprosjektet:
 
– Vi har funnet en løsning som jeg tror alle partene er fornøyde med å teste ut, og som klarer å balansere  ønskene til både forfatterne, forleggerne og bibliotekene på en god måte. Alt ligger nå til rette for et robust, spennende og framtidsrettet prosjekt, sier Vestbø.
 
Mer her: http://kulturradet.no/innkjopsordningene