– Våg å være personlig!

Tanmayo Olsen er avdelingsleder for fjernavdelingen i Troms fylkesbibliotek og en ivrig formidler for bøker i form av opplesninger og debatter. Om noen skulle lure…

tanmayo

Tanmayo Olsen er avdelingsleder for fjernavdelingen i Troms fylkesbibliotek og en ivrig formidler for bøker i form av opplesninger og debatter. Om noen skulle lure hjelper fjernavdelingen til med å skaffe bøker til de forskjellige folkebibliotekene i fylket. I vår enquete mener hun bibliotekarene må tørre å være mer personlige i sine anbefalinger, skape både formelle og uformelle rom for formidling og være nytenkende. 

1. Etter din mening, hva er bibliotekets viktigste funksjon?

Å gi tilgang til kultur og informasjon, og tilgjengelighet til denne gjennom fysisk og elektronisk interaktivitet.

2. Hvorfor vil du være bibliotekar?

Fordi jeg elsker bøker. Og jeg vet hvor viktig og stort det er å få tak i nettopp den boka eller den informasjonen jeg leita etter. Å kunne bidra til å gi andre den samme opplevelsen, er motiverende.

3. Hva er den/de viktigste endringene i biblioteket de siste 20 årene?

Internett, og økt interaktivitet.

4. Utlånsstatistikk viser at de bøkene som selger mest i bokhandelen også lånes mest ut på bibliotekene, hvordan kan en klare å formidle en større bredde i bibliotekene? Er det overhodet mulig? Hva må eventuelt til for at en skal få det til?

Klart det er mulig! Formidling av litteratur i bibliotekene har ikke tatt av ennu. Bibliotekarene kan være mye mere offensive og entusiastiske i formidlingen av den gode boka. Tørre å være mere personlig. Skape formelle og uformelle rom/lommer for formidling. Det krever masse
nytenkning og at man tar den ikke-kommersielle litteraturen på alvor og vil noe med den i biblioteket.

5. Hva ønsker en bibliotekar seg av et bibliotek/forfattersamarbeid?

Å få til intime møter mellom leser og forfatter, med boka kun som et møtepunkt.  At forfatter inviterer leseren til å åpne seg, gjennom å
be om innspill, meninger, spørsmål. Mere dialog.

6. Hvis du kan ønske deg en ting til biblioteket ditt (og prislappen på ønsket ikke spilte noen rolle), hva ville det vært?

Flere kolleger, slik at man fikk gjort alt man har lyst til.