Vagant årets tidsskrift

Vagant er i dag drevet av redaksjonssekretær Audun Lindholm, som har bl.a. Bernhard Ellefsen, Sigurd Tenningen og Bår Stenvik i redaksjonen. Pål Nordheim, Steffen Kverneland,…

Nyeste nummer av Vagant

Vagant er i dag drevet av redaksjonssekretær Audun Lindholm, som har bl.a. Bernhard Ellefsen, Sigurd Tenningen og Bår Stenvik i redaksjonen. Pål Nordheim, Steffen Kverneland, Tone Hødnebø, Arve Kleiva, Cathrine Grøndal, Pedro Carmona-Alvarez, Inger Bråtveit, Øyvind Ellenes, Gunstein Bakke, Henning Hagerup, og en rekke andre norske forfattere sitter eller har sittet i redaksjonen til Vagant, har vært bidragsytere, eller, som formgiver Øystein Vidnes, vært involvert i bladet på andre måter. Lindholm har vært red.sekr. siden 2006. Om bladet som det er i dag, skriver Tidsskriftforeningen: 

Innholdet er til tider krevende, men Vagant framstår som et tidsskrift laget med mye pasjon, og med et bevisst og lekende forhold til visuelle uttrykk.