Valgenquete: Arbeiderpartiet

Politisk rådgiver Julie Lødrup i Kulturdepartementet svarer på vegne av Ap. – Hvorfor mener Ap at en boklov best sikrer norsk litteraturs interesser? – Bokloven…

arbeiderpartiet_logo

Politisk rådgiver Julie Lødrup i Kulturdepartementet svarer på vegne av Ap.

– Hvorfor mener Ap at en boklov best sikrer norsk litteraturs interesser?

– Bokloven sikrer et mangfold av gode leseopplevelser til alle, ved at den gir forfattere økonomisk forutsigbarhet. Det bidrar til å sikre utgivelse av  litteratur av god kvalitet og med stor bredde. Uten prinsippene i bokloven, risikerer man at kommersiell kvalitet blir eneste kvalitetsmerke – og det alene utvikler neppe litteraturen.

– Hvorfor skal vi betale moms på e-bøker når papirbøker er unntatt?

– Jeg har forståelse for at dette kan virke paradoksalt. Per i dag er e-bøker i skattelovgivningen definert som en elektronisk tjeneste, mens en papirbok er definert som en vare og er gitt et særskilt fritak merverdiavgift. Slik er situasjonen også i de fleste EU-land. Det er viktig med et godt tilbud av e-bøker på norsk, og her har norske forlag og bokhandlere mer å gå på. Jevnt over er e-bøker i Norge ca 24 prosent billigere enn papirversjonen.

– Hvordan vil Ap bidra til å tilrettelegge for spredning av norsk litteratur?

– I bokloven er det gitt bestemmelser som for det første ivaretar et bokhandlernettverk i hele landet og at nye bøker koster det samme også på mindre steder uten noe særlig priskonkurranse. Videre legger bokloven til rette for at bransjen kan samarbeide om litteraturabonnementer, som innebærer at bokhandlere får tilsendt førsteeksemplar av en bredde og et mangfold av nye titler automatisk. Dette sikrer valgfrihet for bokkjøpere i hele landet.

Norsk litteratur blir oversatt til stadig flere språk. Ved siden av forlagenes eget arbeid for eksport av norsk litteratur er Norla – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet sin oversetterstøtte et sentralt virkemiddel. Norla arbeider også aktivt med formidling av norsk litteratur og norske forfattere i utlandet.

– Hvordan vil Ap gi folk et godt bibliotektilbud landet over?

– I et nye Kulturløftet er styrking av den lokale grunnmuren sentral. Vi vil utvikle en nasjonal strategi for biblioteksektoren og styrke folkebibliotekenes formidlingsrolle. Strategien vil bli utarbeidet i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og andre aktører i biblioteksektoren.

– Hvordan vil Ap sikre gode levekår for kunstnerne?

– Bokloven er sentral for å sikre gode levekår for forfattere. Den faste bokprisen gjør at forfatterne får bedre og mer stabile honorarer, enn hvis honoraret skulle beregnes ut fra en svært lav pris som en bokhandel i sterk priskonkurranse selger boken for.