Valgenquete: Fremskrittspartiet

Det er Thomas Jacobsson, kulturpolitisk rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, som svarer. – Hva mener Fremskrittspartiet om boklov og fastpris på bøker? – FrP er motstander…

frp

Det er Thomas Jacobsson, kulturpolitisk rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, som svarer.

– Hva mener Fremskrittspartiet om boklov og fastpris på bøker?

– FrP er motstander av fastpris på bøker, og støtter seg til rapporter og uttalelser fra både forskere og Konkurransetilsynet som viser hvordan fastpris er til ugunst for forbrukerne. Statlig regulering av pris (evt. unntak fra konkurranseloven for karteller) i et marked er uansett en prinsipiell uting, og bokloven gjør ikke noe for å bøte på dette problemet. FrP kommer til å jobbe for å oppheve bokloven.

– Hva er Fremskrittspartiets syn på moms på e-bøker?

– FrP ønsker at e-bøker skal ha lik moms som papirbøker, og har også fremmet forslag denne perioden om å innlemme e-bøker i mva.-fritaket som gjelder for litteratur.

– Hvordan vil Fremskrittspartiet bidra til å tilrettelegge for spredning av norsk litteratur?

– For FrP er tilrettelegging for infrastruktur, leselyst og plattformnøytralitet sentralt. Det vil i praksis si at vi må få på plass et nøytral momsregelverk som ikke diskriminerer digitale plattformer, og jobbe for at også bibliotekene skal få systemer for effektivt utleie av e-bøker. I tillegg vil vi sette en stopper for konkurranseunntaket som til nå har kommet bokbransjen til gode, slik at bøker kan omsettes i større grad og med større priskonkurranse. På denne måten vil bl.a. norsk litteratur ikke lenger møtes av de samme prishindrene som de gjør i dag i forhold til utenlandske bøker som selges gjennom utenlandske plattformer utenfor det norske fastprissystemet.

– Hvordan vil Fremskrittspartiet gi folk et godt bibliotektilbud landet over?

– Her har FrP gjort mye lokalt allerede. Vi er opptatt av å sørge for god tilgjengelighet til robuste biblioteker med gode åpningstider, og ser muligheter til å utvikle bibliotekfeltet videre etter de seneste endringene i bibliotekloven. Her får vi god mulighet til å jobbe frem gode, regionale fagmiljøer innen feltet, i tillegg til de operative folkebibliotekene i kommunene som vi jobber for å styrke.

– Hvordan vil Fremskrittspartiet sikre gode levekår for kunstnerne?

– FrP sikrer gode levekår for alle gjennom helhetlig politikk, hvor enkeltmennesket settes i sentrum. Vår politikk går ut på å gi alle trygghet i egen hverdag i alle faser av livet, og at velferdsstaten skal sikre et treffsikkert sosialt sikkerhetsnett – samtidig som vi effektiviserer forvaltningen av Norge. Mye av denne effekten kan folk flest – kunstnere og andre – nyte godt av gjennom å sitte igjen med en større andel av lønnen sin hver måned.