Aktuelt

Valgenquete: Høyre

Det er Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen som svarer. – Hvorfor er Høyre imot boklov, men likevel for fastpris og bransjeavtale? – Vi mener en…

hoyrelogo

Det er Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen som svarer.

– Hvorfor er Høyre imot boklov, men likevel for fastpris og bransjeavtale?

– Vi mener en boklov blir for statisk i en situasjon der bokbransjen står overfor betydelige endringer. Vi mener en bokavtale er mer fleksibel og at det binder bransjen sterkere sammen om de litteraturpolitiske hensynene vi alle ønsker å ivareta. Vi vil invitere bransjen til en dialog om hvordan vi best kan få på plass gode norske løsninger for digital formidling – e-bok.

– Hva er Høyres syn på moms på e-bøker?

– Vi ønsker lik moms for papir og e-bok, fortrinnsvis nullsats.

– Hvordan vil Høyre bidra til å tilrettelegge for spredning av norsk litteratur?

– Vi ønsker å bidra til bedre digital formidling, styrke bibliotekene og holde høye krav til norskundervisningen i skolen. Fremtidens bokhandel, og fremtidens bibliotek, kan komme til å se annerledes ut enn i dag, vi tror endringen kan komme raskt og vi vil bidra gjennom tett oppfølging.

– Hvordan vil Høyre gi folk et godt bibliotektilbud landet over?

– Høyre har flere forslag knyttet til bibliotek. Vi ønsker en nasjonal strategi for biblioteksektoren der kompetanseutvikling blir et sentralt tema, arbeidet med å få på plass utlån av e-bok er også et viktig tema. Høyre ønsker å bidra til at biblioteket utvikler seg videre som kulturarena – erfaringene som noen steder er gjort for litteraturhus kan her komme godt med.

– Hvordan vil Høyre sikre gode levekår for kunstnerne?

– Høyre vil bygge opp under entreprenørskapet i kulturområdet. Vi vil styrke det frie feltet og iverksette ordninger som støtter produksjon og publikumsutvikling. På litteraturens område er beskyttelsen av opphavsrett viktig, videre vil vi styrke arbeidet med formidling av norsk litteratur i utlandet. Vi tror også norske løsninger for digital formidling er viktig for forfatternes inntekter i fremtiden.