Valgenquete: SV

Det er partileder Audun Lysbakken som svarer på vegne av SV: – Hva mener SV om boklov og fastpris på bøker? – SV går inn…

sv

Det er partileder Audun Lysbakken som svarer på vegne av SV:

– Hva mener SV om boklov og fastpris på bøker?

– SV går inn for en boklov som ivaretar kulturarv og språk gjennom opprettholdelse av fastprissystemet.

– Hva er SVs syn på moms på e-bøker?

– SV er imot moms på e-bøker.

– Hvordan vil SV bidra til å tilrettelegge for spredning av norsk litteratur?

– SV vil jobbe for  både å styrke og videreutvikle bibliotekene. Språk og litteratur utgjør en viktig del av kulturløftet, og norsk  litteratur er i en unik posisjon til å nå fremtidige generasjoner. Vi er et lesende folk, og nye teknologiske muligheter kan gi stadig flere muligheter til å oppleve litteratur på en måte som passer dem.

– Hvordan vil SV gi folk et godt bibliotektilbud landet over?

– Ved å  styrke og videreutvikle bibliotekene og å sikre at bibliotektjenestene fortsatt skal være gratis.

– Hvordan vil SV sikre gode levekår for kunstnerne?

– Uten kunstnere blir det ingen kunst. SV vil gjøre det mulig for flere kunstnere å leve av sitt kunstneriske arbeid, både gjennom en generell styrking av kulturbudsjettet og gjennom målrettede tiltak som offentlige innkjøp og utsmykninger, stipender og andre støtteordninger. I tråd med resultatene fra levekårsundersøkelsen bør det gis stipender som gjør det mulig for kunstnerne å konsentrere seg om sitt kunstneriske arbeid. Garantiinntekten må opprettholdes.