Valgkamp: Hva mener stortingspartiene om litteratur- og kulturpolitikk?

De fem spørsmålene er:    – Hva mener [ditt parti] om boklov og fastpris på bøker? – Hva er [ditt partis] syn på moms på…

stortingsbygningen
De fem spørsmålene er: 
 
– Hva mener [ditt parti] om boklov og fastpris på bøker?
– Hva er [ditt partis] syn på moms på e-bøker? 
– Hvordan vil [ditt parti] bidra til å tilrettelegge for spredning av norsk litteratur? 
– Hvordan vil [ditt parti] gi folk et godt bibliotektilbud landet over?
– Hvordan vil [ditt parti] sikre gode levekår for kunstnerne?