Valgkomiteens begrunnelser

Her kan du lese valgkomiteens begrunnelser for sine innstillinger.

Valgkomiteen har bestått av Sandra Lillebø (Styrets representant), Thomas Lundbo (Det litterære Råds representant), Pål Gerhard Olsen (Opptakskomiteens representant), Ingvild Holvik, Hans Petter Blad og Linda Gabrielsen. Gabrielsen har ledet komiteen. Kontorleder Kerstin Bennett har lagt til rette for komiteens arbeid.

Da Brynjulf Jung Tjønn, etter 1 år som leder, besluttet å trekke seg fra vervet, har valgkomiteen arbeidet med å finne en kvalifisert kandidat som kan ta over stafettpinnen i det kommende året. Komiteen har også gjort et grundig arbeid for å finne de best egnede kandidatene til de andre vervene. 

Valgkomiteen vil takke DnFs medlemmer for gode innspill til aktuelle kandidater for ulike verv. Og spesielt administrasjonen ved Kerstin Bennett for alltid å være tilgjengelig for spørsmål og bistand. Innstillingen er enstemmig.

Vi har innstilt ti nye kandidater: En leder, to til Styret, to til Det litterære Råd, tre til Opptakskomiteen, og to nye desisorer.

STYRET

I henhold til instruks for valgkomiteen i DnF har vi lagt vekt på å finne kandidater som kan påta seg de arbeidsoppgaver som medlemmer av styret vil få. Valgkomiteen har forsøkt å balansere elementer som kjønn, geografi, alder, kontinuitet og fornyelse i innstillingen. Vi er fornøyde med resultatet.             

Bjørn Vatne – ny leder:

Bjørn Vatne er født i 1976, og er fra Ålesund. Han debuterte i 2015 med romanen ”Slik skal vi velge våre ofre” på Gyldendal forlag. Den ble kåret til årets roman av norske bokbloggere. Han har utgitt fire romaner, han seneste, ”Underliv”, kom i 2022. For romanen ”Nullingen av Paul Abel” ble Vatne tildelt Stig Sæterbakkens Minnepris. Hans neste roman ”Den åttende meteoritten” utkommer allerede høsten 2024.

Bjørn Vatne har studert sosiologi og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og har gått to år ved Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Frem til 2015 arbeidet han som journalist. I tillegg til eget forfatterskap har han arbeidet mye med litteraturformidling, både som utøver, programleder og som mangeårig medlem i Bjørnsonfestivalens kunstneriske råd. Han er tilknyttet Ytre Kunstfagskole som faglærer i skrivekunst og kunstnerisk prosess, og har bidratt til oppbyggingen av Aggregat Kunstnerfellesskap, et tverrfaglig fellesverksted og visningsrom som samler mer enn 50 kunstnere i Møre og Romsdal. 

Valgkomiteen er svært glad for at Bjørn Vatne ønsker å stille som kandidat til ledervervet i Den Norske Forfatterforening. Ettersom sittende leder trer ut av stillingen midtveis i sin periode, vil Vatne i utgangspunktet kun fylle stillingen i det gjenværende tidsrommet fram til ordinært valg om ett år. Valgkomiteen vil i forkant av valget i 2025 arbeide på vanlig måte med å vurdere aktuelle lederkandidater.

Vatne har vært en viktig ressurs i styret siden 2022, og har innsikt i sakene som foreningen må jobbe med i tiden fremover. Bjørn Vatne forstår det kulturpolitiske og det kollektive ansvaret. Med sin journalistbakgrunn og styreerfaring har han vist seg engasjert, lyttende og reflektert; han ser alltid en sak fra flere sider, og har dessuten en personlighet som vekker tillit og dialog. Vatne kommuniserer tydelig og har god forståelse for utfordringer DnF står overfor. Valgkomiteen har tillit at Bjørn Vatne vil være en god leder i året som kommer. 

Sivert Nesbø – nytt styremedlem:

Sivert Nesbø er født i 1982 i Førde, og bosatt i Bergen. Han debuterte i 2013 med romanen ”Skårganger” På Cappelen Damm forlag, og har siden utgitt flere kritikerroste romaner. I 2019 ga han ut sin første barnebok, ”Hauk” på Samlaget forlag. Den siste romanen hans, ”Varme og vatn”, kom i 2021 på Tiden forlag. Samme år som hans oversettelse av William Faulkners bok ”As I Lay Dying/Framom døden”, som han ble nominert til Bastianprisen for. Og i 2022 mottok han målprisen av Førde Mållag.

Nesbø er utdannet ved Universitetet i Oslo og ved Skrivekunstakademiet i Hordaland, som han i dag er leder for. Han er også styremedlem i Litteraturhuset i Bergen, og har erfaring som tidsskriftredaktør, manuskonsulent og som formidler på kulturfeltet. Han er en bredt orientert, engasjert og klok kandidat som forhåpentligvis vil tilføre styret viktige perspektiver.

Oda Malmin – nytt styremedlem:

Oda Malmin er født i 1987 i Stavanger og bor i Oslo. Hun debuterte i 2018 med romanen ”Steinauge” på Aschehoug forlag, som ble nominert til Tarjei Vesaas debutantpris, og som hun fikk Aschehougs debutantpris for. Hennes seneste roman, ”Skinliv”, kom i 2021 til strålende mottakelse.

Malmin har mastergrad i nordisk språk og har jobbet som manusredaktør i Samlaget. Hun har også jobbet som kommunikasjonsrådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og som politisk rådgiver for daværende statsråd Anette Trettebergstuen i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Valgkomiteen mener at Malmins brede kunnskap og erfaring innen både litteraturfeltet og i politisk arbeid, er avgjørende for styrets arbeid fremover.

Styret‒ gjenvalg:

Tre kandidater er på gjenvalg til styret: Amalie Kasin Lerstang, Jens M. Johansson, Endre Ruset. Samtlige har gjort en god jobb i styret, har kunnskap og innsikt i de viktige sakene som må jobbes med fremover, det vil derfor være en stor ressurs for foreningen om de fortsetter. Alle kandidater er innstilt og har takket ja til å sitte en ny periode.

Sammensetningen av styret vil etter denne innstillingen være:

Bjørn Vatne (leder)

Amalie Kasin Lerstang (nestleder)

Jens M. Johansson

Sandra Lillebø

Oda Malmin

Sivert Nesbø

Hanne Ramsdal

Endre Ruset

DET LITTERÆRE RÅD

I henhold til instruks for valgkomiteen i DnF har vi tilstrebet en allsidig sammensetning av DnFs litterære råd, både når det kommer til språkform, alder og litteratursyn, og å sørge for at det er høy litteraturfaglig kompetanse i rådet. Den sjangermessige sammensetningen av rådet ble avgjørende for innstillingen.

Aina Villanger‒ nytt rådsmedlem:

Aina Villanger er født i 1979 i Skien, og bor på Nesodden. Hun debuterte i 2012 med ”langsang”, en skapelsesberetning i diktform på Oktober forlag. I 2017 kom prosaverket ”Baugeids bok”, som ble nominert til Ungdommens kritikerpris. Villanger ble tildelt Tanums kvinnestipend i 2018. ”Nattnød” var hennes tredje bok, og i 2019 ble Villanger tildelt Stig Sæterbakkens minnepris for de tre bøkene. Hennes seneste bok, ” Onkel Arne og månen”, kom ut i 2021 på Oktober forlag.

Villanger har en mastergrad i estetikk, med litteratur og kunstteori, fra Universitet i Oslo. Ellers har Villanger gått på diverse kunstskoler, samt Skrivekunstakademiet i Bergen. 

Aina Villanger skriver også tekster for figurteaterkompaniet Theater Corpus. Og er en av opphavskvinnene til forlaget og skrivekollektivet ”Blomster & Bureau”, som ble opprettet i 2015 sammen med Ane Nydal og Siri Valdez.

Aina Villanger er en allsidig forfatter som er nysgjerrig, engasjert og orientert i det litterære feltet. Vi har tro på at hun vil gjøre en viktig og grundig jobb, med særlig blikk på poesien, i Det litterære Råd.

Jørgen Brekke – nytt rådsmedlem:

Jørgen Brekke er født i 1968 i Horten, hvor han nå bor etter en lengre periode i Trondheim. Han debuterte i 2011 med kriminalromanen ”Nådens omkrets” på Gyldendal forlag, som ble hovedbok i to bokklubber og oversatt til åtte språk allerede før utgivelsen i Norge. Brekke fikk Norlis debutantpris, og Maurits Hansen-prisen-Nytt Blod for beste norske krimdebut. Siden har han skrevet en rekke bøker for både voksne og ungdom, og har mottatt flere priser for sitt forfatterskap. Romanen ”Menneskets natur” som kom i 2013, ble valgt av Kirkus Reviews til en av de beste krimutgivelsene i USA i 2017. Han seneste bok, ”Nattens bok”, kom ut i 2023 på Gyldendal forlag.

Brekke er utdannet lektor fra NTNU og har arbeidet som frilansjournalist. Han er en svært belest forfatter, og valgkomiteen har tro på at Jørgen Brekke vil gjøre en viktig og grundig jobb i Det litterære Råd. At Brekke har bred litterær kompetanse, med særlig kunnskap innen krimlitteratur, er en ressurs som vil komme foreningen til gode.

Sammensetning av Det litterære råd vil etter denne innstillingen være:

Jørgen Brekke

Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen

Thomas Lundbo

Synnøve Persen

Kjersti Rorgemoen

Nils Henrik Smith

Aina Villanger

OPPTAKSKOMITEEN

Opptakskomiteens sammensetning tar hensyn til målform, alder, kjønn og geografi. Medlemmene arbeider med ulike skjønnlitterære sjangre og representerer ulike skrivemåter og litteratursyn. Tre kandidater innstilles.

 Olaug Nilssen– nytt medlem i opptakskomiteen:

Olaug Nilssen er født i 1977 i Førde, og bosatt i Bergen. Nilssen debuterte i 1998 med romanen ”Innestengt i udyr” på Samlaget forlag. Hun fikk sitt store gjennombrudd med romanen ”Få meg på for faen” i 2005, som hun mottok både Bergensprisen og Sunnmørsprisen for, romanen ble også filmatisert i 2011. Siden har Nilssen skrevet bøker i mange sjangre, og markert seg som en viktig stemme i norsk litteratur. Hennes seneste roman, «Uønska åtferd», kom ut på Samlaget i 2023.

Nilssen har studert litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og skrivekunst ved Skrivekunst-akademiet i Hordaland, der hun senere var leder i perioden 2008 – 2010.

Olaug Nilssen har blitt kåret til en av Norges ti viktigste unge forfattere, og mottatt en rekke priser for sitt forfattervirke, blant annet Brageprisen i 2017 for romanen ”Tung tids tale” og Doblougprisen for forfatterskapet sitt i 2019.

I 2021 fikk hun Fritt Ords Pris, sammen med forfatterne Jan Grue og Bjørn Hatterud, for deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.

Olaug Nilssen er en svært anerkjent og belest forfatter, vi har tro på at hun vil gjøre en viktig og grundig jobb i opptakskomiteen.

Sara Li Stensrud – nytt medlem i opptakskomiteen:

Sara Li Stensrud er født i 1979, oppvokst på Hamar og bosatt i Oslo og Värmland. Hun debuterte i 2008 med barneboka «Mo i mørket», og året etter utga hun sin første bok for voksne, langdiktet «Gape». Hun har senere skrevet bøker for voksne og barn i ulike sjangre. Samtidig har hun virket som scenekunstner, og har satt opp egne stykker på blant annet Nationaltheatret og Black Box teater i Oslo. Li Stensrud driver «Didaktisk Dukketeater», et omstreifende figurteater for voksne. Hennes neste bok, romanen «Ting du kan røre», kommer ut på Oktober forlag våren 2024.

Sara Li Stensrud er utdannet i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, med en masteroppgave om poeten Ann Jäderlund. Hun har også studert film, og har arbeidet på Kunsthøgskolen i Oslo, der hun har undervist i kunst- og teaterhistorie og veiledet studenter i tekst og iscenesettelse. I perioden 2008–2011 var hun redaksjonsmedlem og kritiker i Vinduet. I tillegg er hun utdannet ballettpedagog.

Sara Li Stensrud er en sjangeroverskridende forfatter med bred leseerfaring. Vi har tro på at hun vil være en viktig leser og utføre en grundig jobb i opptakskomiteen.

Erlend Skjetne – nytt medlem i opptakskomiteen:

Erlend Skjetne er født i 1988 i Trondheim, og bosatt i Melhus. Han debuterte i 2019 med diktsamlingen ”Skare” på Flamme forlag, som ble nominert til Tarjei Vesaas debutantpris. Siden har han skrevet for både voksne og ungdom i ulike sjangre; poesi, romaner, boksingler. Hans seneste bok, diktsamlingen ”Liv, eg har drukke” utkom i år 2024.

Skjetne ble tildelt NTNUs litteraturpris og Bokhandelens forfatterstipend i 2021.

For ”Eit anna blikk” fikk han Brageprisen i klassen barne- og ungdomsbøker.

For samme bok ble han også nominert til Kritikerprisen. Og i år, 2024, fikk han Trønderlagets målpris for sitt forfatterskap.

Erlend Skjetne har en mastergrad i nordisk litteratur, og jobber med norskopplæring for innvandrere. Han er en allsidig forfatter, og valgkomiteen har tro på at han vil gjøre en viktig og grundig jobb i opptakskomitéen.

Sammensetningen etter denne innstillingen vil være:

Morten Langeland

Olaug Nilssen

Pål Gerhard Olsen

Erlend Skjetne

Sara Li Stensrud

 ØKONOMIRÅDET

Begge kandidater har takket ja til gjenvalg. Både Tiller og Bugge har utført sine arbeidsoppgaver svært tilfredsstillende. Deres erfaring og innsikt i arbeidet som kreves i økonomirådet, er avgjørende for at valgkomiteen ønsker at begge kandidater fortsetter i vervet.

Sammensetningen etter denne innstillingen vil være:

Leder DnF

Mikkel Bugge

Linni Tiller

DESISORER

Valgkomiteen ønsker å innstille to nye desisorer, begge tidligere ledere av Den norske Forfatterforening: Anne Oterholm var leder i perioden 2005 – 2012. Heidi Marie Kriznik var leder i perioden 2017 – 2023. Begge kandidater er engasjerte, pålitelige og ansvarsfulle, og deres styreerfaring og kjennskap til foreningens arbeid er en fordel som desisor.

Sammensetningen etter denne innstillingen vil være:

Anne Oterholm

Heidi Marie Kriznik