Valgresultatet gir håp om styrka kunstnerøkonomi

Jeg gratulerer med valget, og ser frem til å samarbeide med den nye regjeringen, og nye politikere på Stortinget.

Valgresultatet gir håp om en styrket forfatterøkonomi. De rødgrønne har lovet å sikre kulturen 1 % av statsbudsjettet. Flere av partiene har vært tydelige på at de vil gå inn for rausere stipendordninger og øke antall hjemler under statens kunstnerstipend. For å oppnå et mangfold av litterære uttrykk må forfatterne gis tid og økonomisk rom for fordypning. Stipender går direkte til den som skaper, og tildelinger gjør at forfatternes tid kan brukes til å skape. Stipendene er et treffsikkert virkemiddel i kunstnerpolitikken og har en direkte effekt på̊ kunstnernes økonomi.

Valgresultatet gjør dessuten at vi nå kan forvente en boklov. Et av de viktige virkemidlene for å legge til rette for lesernes møte med hele litteraturen er regulering av bokmarkedet i en lov. En lov vil gi forutsigbarhet og gode litteraturpolitiske rammer. I de aller fleste europeiske land er fastpris på bøker sikret i en boklov. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er helt tydelige på at de er for en boklov og vi ser frem til å bidra når ny lov skal utarbeides og implementeres.