Varsel om brudd

Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet og Norske barne- og ungdomsbokforfattere varsler brudd i forhandlinger om ny normalkontrakt.

Saken omtales i Aftenposten.

I dagens Aftenposten står det at forfatterorganisasjonene vil bryte forhandlingene med Forleggerforeningen hvis de ikke imøtekommer kravet om økt royalty til forfatterne. Forleggerne ønsker flere rettigheter, men vil ikke gi noe tilbake. Blant annet krever vi at det såkalte heftefradraget blir fjernet og at det fører til en tilsvarende økning i royalty.

«Å skrive bøker er en sårbar prosess, hvor forfatteren tar mye risiko. Et bokprosjekt kan både bli utsatt, men også avbrutt, noe som går utover en skjør forfatterøkonomi. Forlagene kan spre risikoen på flere utgivelser, mens for forfatteren er det den ene boken som gjelder. Derfor er det viktig med en god normalkontrakt som sikrer forfatteren rimelig og rettferdig betaling», sier leder av Den norske Forfatterforening, Brynjulf Jung Tjønn.

«Mens de fleste kan få 5,2 prosent i lønnstillegg i år, er det ikke slik for forfattere, noe som er ekstra krevende fordi det er dyrtid. Vi kan ikke risikere å skrive under en ny normalkontrakt hvor forfatteren kommer enda dårligere ut», sier DnF-lederen.