Varsler kunstnermelding

Sitater fra partiene:   – For første gang på over 20 år skal nå all kunstnerpolitikk gjennomgås på en skikkelig måte slik den fortjener, sier…

Sitater fra partiene:
 
– For første gang på over 20 år skal nå all kunstnerpolitikk gjennomgås på en skikkelig måte slik den fortjener, sier Tone W. Trøen, komitéleder og kulturpolitisk talsperson i Høyre.
 
– Slik kunstnerpolitikken har utviklet seg består den nå av for mange enkelttiltak som ikke har blitt sett i en helhet. Det er nå absolutt behov for å se dette i sammenheng og sørge for minst mulig byråkrati, sier Morten Wold, kulturpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.
 
– En ny kunstnerpolitikk må utvikles i nær kontakt med kunstnerorganisasjonene og feltet for øvrig. Det må være godt samspill mellom kunstnerne og institusjonene, sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti.
 
– Målet er å sikre kunstnernes innflytelse på en god måte og at pengene vi bruker kommer kunstnere over hele landet til gode. Vi skal finne ut hvordan vi best mulig kan stimulere det frie feltet gjennom gode og langsiktige stipendordninger, sier Terje Breivik, kulturpolitisk talsperson i Venstre.

(Foto av Stortinget: Andreas Haldorsen/Wikipedia)