V&B ut av Forleggerforeningen – ingen betydning for forfatterne

Overfor Forfatterforeningen forsikrer forlagssjef Elizabeth Sellevold at forfatterne ikke kommer til å merke forskjell: Vigmostad & Bjørke vil fortsatt være et fastprisforlag og bruke Normalkontrakten. …

elizabeth_sellevold

Overfor Forfatterforeningen forsikrer forlagssjef Elizabeth Sellevold at forfatterne ikke kommer til å merke forskjell: Vigmostad & Bjørke vil fortsatt være et fastprisforlag og bruke Normalkontrakten. 
 
I et brev til forfatterstallen heter det at bakgrunnen for beslutningen, er en vedtektsendring i Forleggerforeningen i år som innebærer at alle forlagene i konsernet Forlagshuset Vigmostad & Bjørke må være medlem eller så må alle melde seg ut av Forleggerforeningen. 

«Vi har gjort grundige vurderinger av fordelene for og mot medlemskap. Den største delen av vår forlagsvirksomhet er undervisningsforlaget Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, som siden det ble etablert i 1992, har stått utenfor Forleggerforeningen. Fagbokforlaget har aldri følt at Forleggerforeningen har hatt ordentlig fokus på å jobbe for oss som undervisningsforlag, og som bergensforlag har vi alltid følt oss litt på utsiden.»

Forlaget utelukker imidlertid ikke at hele konsernet melder seg inn ved en senere anledning.

 – Vi kommer til å opprettholde den tette og gode dialogen vi har med bransjeforeninger, bokhandlere og andre samarbeidspartnere, sier Elizabeth Sellevold. – Forlaget skal også fortsatt engasjere seg i bransjespørsmål fremover. I politisk sammenheng kan det ofte være en fordel at det finnes uavhengige aktører som også støtter hovedlinjene i bransjen. For Forlaget Vigmostad & Bjørke vil ikke utmeldingen innebære noen endring; alle avtaler gjelder som før, vi følger normalkontrakten og vi kommer til å forbli et fastprisforlag. Vår deltagelse i Frankfurt 2019 og samarbeidet med Norla fortsetter også som før.

Bransjenettstedet bok365.no skriver at konsernet Vigmostad & Bjørke gjennom en årrekke har hatt et «spaltet forhold» til Forleggerforeningen: Forlaget Vigmostad & Bjørke har vært medlem, mens det store Vigmostad & Bjørke-eide Fagbokforlaget har vært på utsiden. I og med at omsetningen danner grunnlaget for medlemsavgiften til foreningen har det vært en del murring blant de øvrige forlagene, som mener V&B har spekulert i systemet. Nylig ble det vedtatt en vedtektsendring, som krever at alle forlag i et konsern skal være medlem hvis ett allerede er det – og at muligheten til å splitte omsetningen innenfor og utenfor «systemet» forsvant. Vigmostad & Bjørke fikk dermed i praksis et ultimatum: Å melde hele V&B-familien inn eller å ta det nåværende medlemsforlaget ut: https://bok365.no/artikkel/vb-ut-av-forleggerforeningen/