Vedtaksprotokollen fra digitalt årsmøte

Det var 104 påmeldt møtet og det ble mottatt 81 stemmer elektronisk. Det digitale ekstraordinære årsmøtet, II, fant sted 2. – 4. juni 2020 og…

uten_navnzxcd

Det var 104 påmeldt møtet og det ble mottatt 81 stemmer elektronisk.

Det digitale ekstraordinære årsmøtet, II, fant sted 2. – 4. juni 2020 og behandlet saker fra tidligere utsendt saksliste. 

Til tellekorps ble Sivert Nesbø, Rune F. Hjemås og DnFs administrasjon valgt. Referent (kun vedtaksprotokoll): Sekretariatet

1. DnFs årsmelding mars 2019 – mars 2020
Enstemmig vedtatt (JA: 80, NEI: 0, AVHOLDENDE: 1)

2. Årsmelding til regnskap for DnF 
Enstemmig vedtatt (JA: 81, NEI: 0, AVHOLDENDE: 0)

3. DnFs regnskap 2019 
Enstemmig vedtatt (JA: 81, NEI: 0, AVHOLDENDE: 0)

4. Årsmelding til regnskap DnFs Stipendfond mars 2019 – mars 2020 
Enstemmig vedtatt (JA: 81, NEI: 0, AVHOLDENDE: 0)

5. DnFs Stipendfonds regnskap 2019 
Enstemmig vedtatt (JA: 80, NEI: 0, AVHOLDENDE: 1)

6. Vedtektsendring: Styrets forslag til endringer i DnFs lov for å gjøre betegnelser kjønnsnøytrale
Enstemmig vedtatt (JA: 79, NEI: 0, AVHOLDENDE: 2)

7. Vedtektsendring: Opptakskomité 
Vedtatt med overveldende flertall (JA: 72, NEI: 3, AVHOLDENDE: 6)

8. Valg til hhv Opptakskomité, Valgkomité og Desisorer 
Valgresultater 2020. Valgene ble gjennomført digitalt. Deltagerne på årsmøtet fikk pr e-post av 27.mai 2020 muligheten til å sende inn benkeforslag på kandidater til Opptakskomiteen, Valgkomiteen og Desisorer. Fristen for å sende inn forslag var fredag 29. mai kl. 11.00. Det var ved fristens utløp ikke mottatt noen nye forslag til kandidater til noen av valgene.

OPPTAKSKOMITEEN:
Bokmål: 
Victoria Kielland, 2 år Enstemmig valgt
(JA: 76, NEI: 0, AVHOLDENDE: 5)
Morten Langeland, 3 år Valgt med en stemme mot
(JA: 75, NEI: 1, AVHOLDENDE: 5)
Pål Gerhard Olsen, 3 år Valgt med 4 stemmer mot
(Ja: 71, NEI: 4, AVHOLDENDE: 6)
Nynorsk: 
Kristin Auestad Danielsen, 2 år Enstemmig valgt
(JA: 77, NEI: 0, AVHOLDENDE: 4)
Øystein Vidnes, 2 år Enstemmig valgt
(JA: 77. NEI: 0, AVHOLDENDE: 4)

Etter valget har Opptakskomiteen følgende sammensetning: 

Victoria Kielland Juni 2020 – mars 2022
Morten Langeland Juni 2020 – mars 2023
Pål Gerhard Olsen Juni 2020 – mars 2023
Kristin Auestad Danielsen Juni 2020 – mars 2022
Øystein Vidnes Juni 2020 – mars 2022

VALGKOMITEEN:

Kristin Berget (Rådets representant) 
Enstemmig valgt (JA: 81, NEI: 0, AVHOLDENDE: 0)
Anne Oterholm 
Valgt mot en stemme  (JA: 79, NEI: 1, AVHOLDENDE: 1)
Ingvild Solstad-Nøis 
Enstemmig valgt (JA: 79, NEI: 0, AVHOLDENDE: 2)
Håvard Syvertsen (styrets representant) 
Enstemmig valgt (JA: 81, NEI: 0, AVHOLDENDE: 0)
Erlend Wichne 
Enstemmig valgt (JA: 80, NEI: 0, AVHOLDENDE: 1)

DESISORER:
Jørgen Gunnerud 
Enstemmig valgt (JA: 81, NEI: 0, AVHOLDENDE: 0)
Mette Karlsvik 
Enstemmig valgt (JA: 81, NEI: 0, AVHOLDENDE: 0)

Oslo, 5. juni 2020
Kerstin Bennett
Kontorleder, referent