Vekst også for papirbøkene i USA

Papirboken er slett ikke død – heller ikke i USA. Fra 2008 til 2010 har salget av generell litteratur – på papir – steget med…

Papirboken er slett ikke død – heller ikke i USA. Fra 2008 til 2010 har salget av generell litteratur – på papir – steget med 5,8 prosent. For innbundne papirbøker er økningen på 0,9 prosent. I 2010 alene ble det solgt totalt 603 millioner papirbøker i USA.

Også e-bøkene har, naturlig nok, hatt et stigende salg: Digitale bøker (skjønnlitteratur for voksne) har økt med 13,6 prosent. Rapporten viser at e-bøkene sto for 6,4 prosent av det totale boksalget i 2010: 114 millioner solgte e-bøker til en verdi av 5,5 milliarder kroner.

Statistikken byr på foruroligende nyheter for tradisjonelle bokhandeler: Boksalget via nettet har steget med hele 70 prosent fra 2008 til 2010.

Tallene er hentet fra den amerikanske bokbransjens statistikkorgan: BookStats. Les mer om statistikken hos Svensk bokhandel her: http://www.svb.se/nyheter/nya-siffror-motbevisar-pappersbokens-d-d