Velkommen til årsmøte!

Til helgen, 9-10. mars, er det duket for årsmøte i Den norske Forfatterforening på Hotel Bristol.

Forslag til forretningsorden

1. Møtet holdes:
Lørdag 9. mars fra kl. 11.00 til ca. kl. 17.00
Lunsj kl. 13.15–14.15
Kaffe kl. 16.00–16.30
Middag kl. 19.30
Søndag 10. mars fra kl. 10.30 til ca. kl. 16.00
Lunsj kl. 12.30–13.30

2. Når ordstyreren finner det nødvendig, innføres to minutters taletid, maksimalt to innlegg fra hver årsmøtedeltaker til hver sak på dagsordenen og inntil to replikker til hvert innlegg totalt.

3. Dagsorden skal søkes avviklet i vedtatt rekkefølge.

Styrets forslag til
Møteleder: Karine Nyborg
Referent (kun vedtaksprotokoll): Administrasjonen
Fullmaktskomité: Styrets forslag til fullmaktskomité vil bli lagt frem ved møtets begynnelse.
Redaksjonskomité: Styrets forslag til redaksjonskomité vil bli lagt frem ved møtets begynnelse.

Et tellekorps på minst fem medlemmer oppnevnes ved møtets begynnelse.