Venstre vil styrke kunstnerstipendene og innkjøpsordningene

  Styrkingen av kunstnerstipendene er i samsvar med hva Krf forrige uke la frem i sitt alternative budsjett. Et samla Kunstnernettverk har lenge argumentert for…

venstre_logo

 

Styrkingen av kunstnerstipendene er i samsvar med hva Krf forrige uke la frem i sitt alternative budsjett.

Et samla Kunstnernettverk har lenge argumentert for at nivået på arbeidsstipendene og stipend til etablerte kunstnere og seniorkunstnere må løftes. Stipendene har fått små påslag med jevne mellomrom, men gapet til lønnsnivået ellers i samfunnet har bare økt og økt. Mens et arbeidsstipend i 1963 lå på 82 % av et normalårsverk, lå det i 2014 på 41 % av en gjennomsnittlig heltids årsinntekt i Norge. Dette er et dramatisk kutt i stipendets realverdi. Kunstnernettverket har derfor foreslått en økning i stipendutbetalingen fordelt over tre år, slik at et arbeidsstipend i 2018 vil være oppe på 50 % av ei norsk gjennomsnittlig årslønn. Forslagene i Krf og Venstres alternative budsjetter er i tråd med Kunstnernettverkets ønske.

Venstre foreslår å øke Kulturfondets budsjett til litteraturformål med 16 millioner. Dette er i tråd med Kulturrådets søknad til statsbudsjettet for 2016, noe også Forfatterforeningen har arbeidet for. Pengene skal blant annet gå til en økning av forfatternes vederlag for bøker innkjøpt gjennom innkjøpsordningene.

Venstre foreslår også et løft for bibliotekene med 20 millioner. Det vil også komme mange forfattere og kunstnere til gode om de får gjennomslag for forslag om bedre sykelønns- og pensjonsordninger, og innføring av minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.