Venstre vil styrke litteratur og bibliotek

Venstre ønsker også å reversere deler av regjeringens kutt Kulturrådets budsjett til litteraturformål. Dette pluss at de går for å styrke satsingen på litteratur for…

venstre_logo_gronn_bakgrunn

Venstre ønsker også å reversere deler av regjeringens kutt Kulturrådets budsjett til litteraturformål. Dette pluss at de går for å styrke satsingen på litteratur for barn og unge gir denne økningen: 

Ny norsk skjønnlitteratur, barn 6,2 millioner
Ny norsk faglitteratur, barn 6,4 millioner
Nynorsk litteratur 1,1 millioner
Ny norsk sakprosa 0,9 millioner
Periodiske tidsskrift 1,5 millioner

Utenriksdepartementets budsjett for tilskudd til næringsfremme, kultur-, norgesfremme og informasjonsformål fikk betydelig kutt i 2014 og regjeringen har foreslått ytterligere kutt for 2015. Venstre ønsker å reversere kuttet med 20 millioner. Dette er midler som blant annet går til reisestøtte for forfattere og andre kunstnere som blir invitert på festivaler og arrangementer i utlandet.