Venstres landsmøte: Ja til fastpris

De markedsliberalistene høyrekreftene i Venstre har lenge kjempet mot de ordninger som norsk bokbransje har fremforhandlet og som har sikret forfatternes og litteraturens interesser.  Programkomiteen…

trine_s_grande

De markedsliberalistene høyrekreftene i Venstre har lenge kjempet mot de ordninger som norsk bokbransje har fremforhandlet og som har sikret forfatternes og litteraturens interesser. 

Programkomiteen mente at dagens system – med fastpris og bransjeavtaler – «har ført til eierkonsentrasjon i bokbransjen, sementering av bestående forretningsmodeller og hatt uheldige virkninger for forbrukerne». 

Heldigvis fikk partileder Skei Grande flertallet med seg. Hun ba landsmøtet i stedet stemme for en ordning med fastpris på bøker i en begrenset periode utgivelsen.
 
"Dette kan enten sikres i en ny avtale mellom aktørene i bokbransjen eller en boklov" heter det i vedtaket som ble gjort.
 
Den henstillingen fulgte landsmøtet. 
 
Les Bergens Tidendes omtale av saken her: 
 
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Venstre-vil-ha-en-boklov-2878348.html#.UWr8CKJ7Lo