«Verden trenger forfattere»

– Jeg ønsker å bidra med å holde den kollektive ånden oppe, siden jeg har tro på at samhold gir styrke og at verden trenger forfattere, kanskje mer enn noensinne. Det sier Gro Jørstad Nilsen (55) – nytt medlem i DnF.

– Hvorfor ville du bli forfatter?

– Jeg har i grunnen alltid sett på meg selv mer som en leser mer enn en som skriver, og har aldri tenkt på bli forfatter. Men etter hvert har jeg forstått at jeg vil bli forfatter fordi jeg liker friheten i å skape egne verdener der jeg kan gjøre hva jeg vil.

– Hvordan var din vei inn i forfatterskapet? Når og hvorfor begynte du å skrive?

– Min vei inn i forfatterskapet begynte da jeg var litteraturstudent og oppdaget at akademisk skriving har sine begrensninger. Jeg begynte å skrive fordi jeg ønsket å utforske ting på en annen måte, for å se hvilke muligheter som fantes i romanformen.

– Hvilke forfatter har hatt størst betydning for ditt eget forfatterskap?

– Det er veldig mange forfattere som har stor betydning for meg. De som betyr aller mest er amerikanske sørstatsforfattere som William Faulkner og Flannery O`Connor. Cormac McCarthy betyr også mye for mitt eget forfatterskap, samt norske forfattere som Dag Solstad.

– Hvilket ord prøver du å unngå/bruke litt mindre?

– «sa han».

– Hvilket forhold har du til å stryke tekst?

– Jeg har et avslappet forhold til å stryke tekst. Jeg har jobbet i mange år som litteraturanmelder, hvor vi har vært underlagt forskjellige lengde-regimer. Dermed er jeg vant med å forholde meg til antall tegn på en måte som kanskje kan oppfattes som disiplinerende, men som har lært meg at å stryke tekst kan få frem noe mer konsist og substansielt i det som blir stående.

– Kan du fortelle litt om skriveprosessen din? Hva må være på plass, hvordan kommer du i gang, hvor i teksten begynner du?

Foto: Hilde M. Hjertens

– Jeg skriver intuitivt ut fra enkeltbilder, ofte bare et bittelite fragment, som virker viktig uten at jeg vet hvorfor. Så prosessen handler i store trekk om å finne ut hvorfor dette fragmentet er viktig, og da har jeg vært mest opptatt av det romlige og «stedlige», ikke tidsforløp, fremdrift og karakteroppbygging. Det kommer senere.

– Leser du andre forfattere når du skriver?

– Ja, jeg leser mye siden jeg arbeider som litteraturanmelder parallelt med egen skriving.

– Hva liker du å lese?

– Jeg er en nysgjerrig leser som liker å lese alt mulig, i alle sjangre.

– Hva synes du om norsk litteraturpolitikk?

– Jeg synes norsk litteraturpolitikk har forbedringspotensial når det gjelder forfatternes trange vilkår i dette kretsløpet. Jeg synes fordelingen av midler som frigjør tid til egen skriving kunne vært forbedret mange hakk, til glede for alle lesere som vil at forfattere skal få mest mulig tid til å skape best mulig bøker.

– Hvilke forventninger har du til medlemskap i Forfatterforeningen?

– Jeg ønsker å bidra med å holde den kollektive ånden oppe, siden jeg har tro på at samhold gir styrke og at verden trenger forfattere, kanskje mer enn noensinne.