Verksted for gjendiktere

I samarbeid med Norsk Oversetterforening inviterer DnF til verksted for gjendiktere.

Hva er gjendiktning? Er det noen forskjell på å gjendikte og å oversette, og hva består den i så fall i? I diktet spiller formen en viktig rolle, enten det dreier seg om rim og rytme eller såkalte frie vers, og formen er ofte knyttet til strukturer eller uttrykksmåter som er spesifikke for originalspråket. Hvilke grep må oversetteren gjøre for å gjengi det formmessige?

Vi legger opp til diskusjon og samtale med innlagte eksempler og praktiske øvelser.

Detaljer og program finner du i mailen som er sendt ut fra sekretariatet. Ta evt. kontakt på post@forfatterforeningen.no hvis du ikke har mottatt denne.

Seminaret ledes av Bjørn Herrman og Thomas Lundbo.

Sted: Ingeniørenes Hus
Dato: 14. og 15. april.
Påmeldingsfrist: torsdag 30. mars