Vesaasprisen til Svisdal

Forlaget skriver at «Seg til inkjes er ei forteljing om å sitje fast og å ville vekk, om mødrer og søner, om vaffelsteiking og nattlege…

Lars Svisdal. Foto: Gyldendal

Forlaget skriver at «Seg til inkjes er ei forteljing om å sitje fast og å ville vekk, om mødrer og søner, om vaffelsteiking og nattlege fisketurar, om opprør og eldgamle nabokonfliktar – og om å freiste å halde fram så godt ein kan, for ikkje å gjere seg til inkjes.»

I juryens begrunnelse heter det: «Vinneren av Tarjei Vesaas debutantpris 2018 har skrevet en roman som vil finne lesere både blant de mange og de få. Han portretterer mennesker i all sin kompleksitet, men på en måte som inviterer til gjenkjennelse. Det kan godt hende forfatteren gir ut sin første bok med «skjelvande hug», men romanen bærer ikke mye preg av skjelving. Den framstår tvert imot som språklig og formmessig svært sikker, samtidig som den er både utprøvende og overskuddspreget. Forfatteren er et stort og bevegelig fortellertalent som skriver seg inn i og ut av ulike stilarter og tradisjoner.»

Tarjei Vesaas’ Debutantpris blir hvert år blir delt ut til fjorårets beste unge skjønnlitterære. Prisen deles ut av Den norske Forfatterforening, og det er foreningens litterære råd som er prisjury. Juryen består av rådets ni medlemmer, og de velger en prisvinner ut fra en fri og selvstendig vurdering basert på estetiske kriterier.

Prisen blir delt ut på Forfatterforeningens årsmøte i helga.