VG: Usynlig kulturminister

 Les saken i sin helhet her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/her-er-hoeyres-usynlige-statsraader/a/10122927/   Slik svarer kulturminister Thorhild Widvey på VGs spørsmål:    – Hva tror du det skyldes at du…

thorhild_widvey_foto_kud_wenche_nybo
  •  Les saken i sin helhet her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/her-er-hoeyres-usynlige-statsraader/a/10122927/
 
Slik svarer kulturminister Thorhild Widvey på VGs spørsmål: 
 
– Hva tror du det skyldes at du har så lav tillit på VGs måling?
 
– Det er nok sant at jeg ikke er så godt kjent for folk, for i årene før jeg ble kulturminister var jeg jo ute av politikken og lite omtalt i media.
 
– Hva vil du gjøre for å markere deg bedre og få økt tillit?
 
– Jeg må fremme flere saker, få dem omtalt i media og debattert i Stortinget.
 
– Hvilken enkeltsak er du mest stolt av så langt?
 
– I 2013 vedtok vi tidenes største kulturbudsjett, med en økning på 6,8 prosent fra året før. Og så har vi styrket frivillig sektor, som er en veldig viktig sak for oss.
 
– Hva blir den viktigste saken for deg de neste månedene?
 
– Vurderingen av om vi skal stille en statsgaranti for OL er den viktigste og mest krevende saken. Jeg jobber med det spørsmålet hver dag, og håper å kunne legge saken fram i regjeringen i løpet av høsten.