Vi kjøper færre bøker over disk – flere på nett

En stadig mindre del av boksalget skjer i fysiske butikker, skriver Klassekampen. På landsbasis er boksalget på nett i ferd med å passere salget i butikk.

Siden 2013 har den totale omsetningen av bøker i Norge falt med én milliard kroner. Det viser Kulturrådets årlige undersøkelse «Kunst i tall», utført av Rambøll.

For den norske bokbransjen som helhet er de nye funnene fra «Kunst i tall» ingen lystelig lesning, skriver Klassekampen. Siden 2013 har den totale omsetningen av bøker i Norge falt med én milliard kroner.

Stadig mer av boksalget skjer på nettet, enten i form av lydbokstrømming eller kjøp fra nettbokhandler, forlagenes egne nettsider eller utenlandske bokkjemper som Amazon.

I 2013 foregikk 72 prosent av bokomsetningen i fysiske butikker. I 2019 var andelen nede i 52 prosent.

«Kunst i tall» viser at bokbransjens samlede inntekter fra digitale produkter var på 814 millioner kroner i fjor – en tredobling siden 2013.

I samme periode har salget av fysiske bøker sunket med 4 prosent årlig.

Norli-sjef John Thomasgaard er alt annet enn overrasket over at stadig større deler av boksalget flyttes over til nett. Han mener spenningen først og fremst knytter seg til om trenden vil fortsette eller flate ut.

– Dette er helt i tråd med hva vi planlegger ut ifra, sier Thomasgaard, som også er nestleder i styret til Bokhandlerforeningen.