Vi kjøpte bøker for 5 625 millioner kroner

Forleggerforeningen lanserte i går, torsdag, bransjestatistikken over det norske bokmarkedet i 2016. Foreningen skriver i en pressemelding: (Statistikken) viser en stabil trend og fortsatt stor…

pengesekk

Forleggerforeningen lanserte i går, torsdag, bransjestatistikken over det norske bokmarkedet i 2016. Foreningen skriver i en pressemelding:

(Statistikken) viser en stabil trend og fortsatt stor omsetning i det norske bokmarkedet. Allmennmarkedet viser samme stabile utvikling som totalmarkedet – en svak økning på 0,8 % fra 2015. Skolebokmarkedet viser en liten nedgang, mens fagbokmarkedet viser en liten oppgang.

I en tid med svekket kulturkonsum på mange områder er det oppløftende å se at lesingen holder sin posisjonsier direktør i Forleggerforeningen Kristenn Einarsson 

Noen tall fra statistikken:

Det norske bokmarkedet steg med 0,4% fra 2015 til 2016 og er nå i sum 5 625 millioner NOK. Det gjør at trenden som har vært de siste årene med et helt stabilt totalmarked fortsetter.

Medlemsforlagene i Den norske Forleggerforening viser en økning i omsetning på 2,9 %. Andre forlag viser en reduksjon. Sum omsetning for medlemsforlag og ikke-medlemmer viser til sammen 1,4 % økning.

Bokklubber fortsetter den fallende trenden fra 2003, og har en nedgang på 7,2 % siste år. Undersøkelsen «Bokkjøp og handelskanaler» som Bokhandlerforeningen gjennomfører to ganger pr år, indikerer at mye av fallet i bokklubb de siste årene er absorbert av nettbokhandel og det resterende er overtatt av ordinær bokhandel. Bokhandelsimport viser en moderat nedgang.

Forlagsomsetningen av e-bøker for allmennmarkedet (bokgruppe 8.5) viser at den prosentvise veksten avtar. Veksten i 2016 er på 6 %, mens den var på 18 % i 2015. Omsetningsnivået er beskjedent: 34 mnok i 2016 og 32 mnok i 2015. 

Omsetning av digitale læremidler og øvrige digitale produkter (bokgruppe 8.0) viser 18 % vekst til 248,5 mnok.

Om statistikken

Forleggerforeningen utarbeider årlig bransjestatistikk over bokomsetningen i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Statistikken presenteres i to deler: Første del omhandler estimater for totalmarkedets utvikling, mens den andre delen bare omfatter forlag i Den norske Forleggerforening og ikke-medlemmer som rapporterer på frivillig basis.

Hele statistikken kan leses på Forleggerforeningen sine sider.