Vi leser som aldri før

  Les rapporten i sin helhet her: http://www.bokhandlerforeningen.no/8894/Leserundersokelsen_2014.pdf   97 prosent av norske kvinner og 90 prosent av mennene svarer at de leser minst en…

leser

 

 

97 prosent av norske kvinner og 90 prosent av mennene svarer at de leser minst en bok i løpet av året. Tallet på boklesere har steget med 3 prosentpoeng fra 2012 og er i år på 93 prosent.

Gjennomsnittsleseren leser 18 bøker i året. Den typiske norske kvinne leser 21 bøker – mannen 13. I snitt leser de 14 bøker på norsk og 4 bøker på andre språk enn norsk i løpet av et år.

Flest lesere finner vi i aldersgruppen over 60 år (som leser 23 bøker i året). Lesere mellom 15 og 24 år leser 10 bøker i året, 25-39 år 15 bøker, 40-59 år 17 bøker i året.

 

E-bøker

Selv om salget av e-bøker er på vei oppover, svarte 86 prosent at de ikke leste en eneste e-bok i 2013. 6 prosent svarte 1-2. 1 prosent leste 16-20 e-bøker, like mange leste 11-15 og 9-10 e-bøker i løpet av året. I gjennomsnitt leste e-bokleseren nesten 10 e-bøker i 2013.

Blant boklesere generelt svarte 14 prosent av de leste en eller flere e-bøker i fjor. Det utgjør 1,3 e-bøker per bokleser. Andelen av befolkningen som leser e-bøker har steget fra 9 prosent i 2012 til 12 prosent i 2014.

15 prosent av dem som ikke har lest e-bøker, tror det er ganske eller meget aktuelt å lese e-bøker i løpet av året. Blant e-bokleserne er tallet 87 prosent. Begrunnelsen for å lese e-bøker er at de tar mindre plass, veier mindre, er lettere å lese og lett tilgjengelig og praktisk.69 prosent av bokleserne som mener at e-bøker ikke er så aktuelt for dem, begrunner dette med at de foretrekker papir og vil holde boken – eller så leser de ikke så mye og har ikke lesebrett.

På spørsmålet: "Tror du at du de neste tre årene bare vil lese e-bøker, både e-bøker og papirbøker eller bare lese bøker på papir?" svarer 2 prosent at de bare vil lese e-bøker, 41 prosent vil lese både e-bøker og papirbøker og 53 prosent vil bare lese p-bøker.

  • Lesere som er spesielt interessert i e-bokutviklingen, anbefales å gå til originalrapporten som har langt flere opplysninger enn vi kan gjengi: http://www.bokhandlerforeningen.no/8894/Leserundersokelsen_2014.pdf

 

Hvorfor kjøpe bøker?

Hva lokket bokleserne til å lese nettopp de bøkene de gjorde? 15 prosent svarer fordi bøkene ble anbefalt av familier og venner. 11 prosent svarer "generell omtale i mediene", 9 prosent henviser til anmeldelser, 8 prosent fant stoff om boken på nettet, 6 prosent så en annonse for boken. 5 prosent valgte boken fordi den ble anbefalt av ansatte i bokhandelen.

30 prosent svarte at de kjøpte den siste boken de leste i en fysisk bokhandel. 21 prosent fikk den i gave, 13 prosent lånte den på biblioteket, 12 prosent lånte den av slekt og venner. 6 prosent kjøpte den i en nettbokhandel, 5 prosent i bokklubb.

52 var helt eller delvis uenig i påstanden "bøker er for dyrt". 15 prosent svarte verken eller, mens 32 prosent var enig.

40 prosent av befolkningen lånte bøker på biblioteket i 2013. Vi lånte i snitt 5 bøker hver. Blant de faste lånerne var tallet på 13-14 bøker.

Noen flere nøkkeltall:

 

LESING:

• Nordmenn leser i snitt 17 bøker hver. 60 prosent av oss leser inntil 10 bøker i året og 40 % leser flere enn ti bøker. Andelen som leser flere enn 10 nøker i året ligger stabilt på 40 prosent.

• 40 prosent av befolkningen lånte bøker i fjor.

 

LYDBØKER:

• 22 prosent av befolkningen hørte en eller flere lydbøker i 2013.

• Lydboklytterne hørte i gjennomsnitt 7 lydbøker det året. Blant de som også leser bøker – altså ikke bare lytter – var gjennomsnittet 1,7 lydbøker i 2013.

 

KJØP:

• 85 % av befolkningen kjøpte minst en bok i fjor.

• Vi kjøpte i snitt 11 bøker hver.

• Bokkjøperen (=85%) kjøpte 10 bøker på norsk og 3 bøker på andre språk.

• 73 % av befolkningen kjøpte minst en bok i bokhandelen.

• 33 % av befolkningen kjøpte minst en bok på nettet i fjor.

 

E-BØKER:

• 85 % av befolkningen kjøpte minst en e-bok i fjor.

• Vi kjøpte i snitt 11 e-bøker hver.

 

"Litteraturpolitikken virker"

 –Bokleserne bekrefter at den norske litteraturpolitikken fungerer, mener Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson. Til bransjenettstedet bok365.no sier han at det er viktig å få på plass gode rammebetingelser for den digitale utviklingen: –Det er to viktige litteraturpolitiske områder hvor vi må finne løsninger. På det første har vi fasitsvaret: Få på plass merverdifritak for e-bøker. Det andre er mer komplisert, hvordan skal vi sørge for at det vil være plass for et kommersielt marked for e-bøkene. Her er bibliotekpolitikken en utfordring. Hvilken plass skal utlån av e-bøker ha – og hvordan skal det finansieres?

 

  • "Leserundersøkelsen 2014. Lesing, kjøp & handelskanaler" er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.