– Vi må ha råd til å fylle bibliotekene med innhold!

Deichmanske brukte i 2011 126,5 millioner kroner på lønn og sosiale utgifter, men bare 9,4 millioner på bøker og andre medier. Mer enn 13 ganger…

Ivar Johansen

Deichmanske brukte i 2011 126,5 millioner kroner på lønn og sosiale utgifter, men bare 9,4 millioner på bøker og andre medier. Mer enn 13 ganger så mye på personale som på det personalet skal jobbe med. Man kan også snu det rundt og si at biblioteket fikk altfor lite penger til medier til at de kan gjøre en tilfredsstillende jobb.

Poenget til bibliotekfolka var: Sørg for at Deichmanske får penger til bøker når bygninger og lønninger er betalt! Mediebudsjettet kan de ikke godt spare noe på. Bøker er det viktigste Deichmanske driver med, og kutter man mer her, ville det være som hvis danskebåten sluttet å seile til Danmark. Fint med restauranter, lekerom og taxfree, men det er ikke mye verdt hvis båten slutter å seile.

Og om vi sammenligninger biblioteksstatistikk for hovedstedene i Norden ser vi straks at vi vi her har en reell utfordring: Oslo ligger desidert på jumboplass med 16,1 norske kroner i mediebudsjett pr.innbygger, mens København er oppe i hele 75,9, Stockholm har 29,5, Reykjavik 25,6 og Helsingfors 46,4 norske kroner pr. innbygger.

Vi må sørge for at nye Deichmanske ikke bare blir et flott bygg, men at vi også har råd til å fylle det med innhold: Bøker og andre medier.

Sammenligning mellom hovedsteder i Norden 2010

Innbyggertall:

Helsingfors 588.600
København 588.208
Oslo 586.960
Reykjavik 118.326
Stockholm 847.073

Åpningstimer pr. 1000 byggere:

Helsingfors 160,2
København 79,9
Oslo 61,7
Reykjavik 150,3
Stockholm 76,7

Årsverk:

Helsingfors 460
København 379
Oslo 214
Reykjavik 77
Stockholm 360

Utlån pr. innbygger:

Helsingfors 15,6
København 13,5
Oslo 4,5
Reykjavik 9,7
Stockholm 4,6

Besøk pr. innbygger:

Helsingfors 11
København 7,5
Oslo 4,1
Reykjavik 5,8
Stockholm 6,1

Medieutgifter/innbygger (NOK)

Helsingfors 46,4
København 75,9
Oslo 16,1
Reykjavik 25,6
Stockholm 29,5

Artikkelforfatteren er medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite for SV.