Viktig at DU svarer: Fristen på årets forfatter- undersøkelse er utvidet til mandag 9. august

Stadig flere forfattere har svart på Forfatterforeningens forlagsundersøkelse, men vi trenger enda flere svar! Til alle som ikke har svart: Sett av et kvarter til…

Spørsmålstegn

Stadig flere forfattere har svart på Forfatterforeningens forlagsundersøkelse, men vi trenger enda flere svar! Til alle som ikke har svart: Sett av et kvarter til å fylle ut undersøkelsen denne helgen!

Siden forrige purring har 40 nye forfattere besvart undersøkelsen. Svarprosenten ligger nå på rundt 33 prosent. Vi håper at vi i løpet av helgen får inn enda flere, slik at svarprosenten kommer over 50.

Undersøkelsen skal blant annet kartlegge norske forfatteres forhold til forlagene, men også andre sider ved forfattertilværelsen. For at undersøkelsen skal være mest mulig representativ – og kunne danne grunnlag for DnFs videre arbeid opp mot bl.a. forlagene og myndighetene – er det særdeles viktig at flest mulig tar seg tid til å besvare spørsmålene. Dersom det er enkelte spørsmål det er vanskelig å svare helt presist på, velg det svaralternativet som ligger nærmest!

Svarfristen er utvidet til mandag 9. august.