VIKTIG: Ikke enighet om forskudd

I påvente av enighet, oppfordrer vi alle til å kreve forskudd etter følgende modell ved signering av normalkontrakt: MinstevederlagMinstevederlag til Forfatter for papirutgaven av titler påmeldt…

penn_signatur

I påvente av enighet, oppfordrer vi alle til å kreve forskudd etter følgende modell ved signering av normalkontrakt:
 
Minstevederlag
Minstevederlag til Forfatter for papirutgaven av titler påmeldt innkjøpsordningen skal være det til enhver tid øremerkede vederlag til forfatter angitt i betalingsmodeller fra Norsk kulturråd, pluss minstevederlag for en tredjedel av resten av hele førsteopplaget over det antall papireksemplarer som Kulturrådet kjøper inn av hver tittel. I 2015 er dette 703 eksemplarer. Minstevederlag utbetales som forskudd ved utgivelse. Det skal betales separat minstevederlag for henholdsvis papirbok og e-bok.
 

 
Hvis ikke forlaget godtar dette, oppfordrer vi medlemmer til å vente med signering av normalkontrakt til Forleggerforeningen og Forfatterforeningen blir enige om forskuddsmodell.