Viktig om lydbøker i abonnementstjenester

Vi vet ikke når forhandlinger om en slik avtale kommer i gang og enda mindre om når vi kommer i mål med forhandlingene, men vi…

lydbok_2

Vi vet ikke når forhandlinger om en slik avtale kommer i gang og enda mindre om når vi kommer i mål med forhandlingene, men vi håper det vil skje i løpet av året. Det betyr at forlag som gir ut lydbokversjon av ditt verk må inngå særskilt avtale med deg for å kunne tilby lydboka i en abonnementstjeneste. Det er da viktig at du ikke inngår slik avtale uten å stille følgende krav:
 
«Avtalen signeres under forutsetning av at ny avtale fremforhandlet mellom Den norske Forleggerforening og Den norske Forfatterforening skal erstatte denne med tilbakevirkende kraft i den grad den nye standardavtalen gir forfatteren bedre vilkår.»
 
Da vi ikke har foreningsavtale for lydbøker i abonnementstjenester, står hver enkelt forfatter fritt til å kreve bedre vilkår enn det forlaget tilbyr. Vi er kjent med at forlag tilbyr 20 % royalty av forlagets nettoinntekt fra lytting til lydbøker i Storytel. Til sammenligning får forfatterne med e-bøker som blir lest i samme tjeneste 40 % royalty av forlagenes inntekt.
 
Ta kontakt hvis du har spørsmål om dette!