Vil du på turné i Den kulturelle skolesekken?

Frem til 1. oktober kan du søke om få dra på turné i Den kulturelle skolesekken skoleåret 2023/2024.

Du kan også reaktivere tidligere søknader. Husk å velge hvilke fylker eller kommuner du ønsker å stille deg til disposisjon for.

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. Det er et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Ønsker du hjelp til søknaden eller arbeidet med den litterære produksjonen din, så ta kontakt med Ida Endestad <ida@forfattersentrum.no> eller ditt lokale avdelingskontor.

·         Kontaktinformasjon til avdelingskontorene finner du her!

·         Har du spørsmål knyttet til selve søknadsportalen, har Kulturtanken laget en nyttig side med ofte stilte spørsmål her!

·         DKS-portalen finner du her!